انجمن‌های سرمایه

بازگشت   انجمن‌های سرمایه > درباره سایت سرمایه (About Sarmaye Website) > پیشنهادات و انتقادات (Suggestion and Feedbacks) > مسابقات

Notices

گفتگو قفل شده
 
ابزارهاي موضوع
قديمي July 15th, 2009, 00:23   #31
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (چهارشنبه 24 تیر 1388 ساعت 00:06 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R071509_0006.pdf‏ (81.0 کیلوبایت, 113 نمایش)
t_rpts آفلاين است
3 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 15th, 2009, 08:34   #32
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (چهارشنبه 24 تیر 1388 ساعت 08:22 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R071509_0822.pdf‏ (80.1 کیلوبایت, 168 نمایش)
t_rpts آفلاين است
6 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 15th, 2009, 16:44   #33
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (چهارشنبه 24 تیر 1388 ساعت 16:37 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R071509_1637.pdf‏ (79.9 کیلوبایت, 211 نمایش)
t_rpts آفلاين است
8 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 16th, 2009, 09:21   #34
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (پنچشنبه 25 تیر 1388 ساعت 09:12 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R071609_0912.pdf‏ (80.2 کیلوبایت, 156 نمایش)
t_rpts آفلاين است
5 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 16th, 2009, 18:53   #35
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (پنچشنبه 25 تیر 1388 ساعت 18:43 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R071609_1843.pdf‏ (78.6 کیلوبایت, 177 نمایش)
t_rpts آفلاين است
5 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 17th, 2009, 09:30   #36
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (جمعه 26 تیر 1388 ساعت 09:23 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R071709_0923.pdf‏ (78.5 کیلوبایت, 147 نمایش)
t_rpts آفلاين است
7 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 17th, 2009, 16:43   #37
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (جمعه 26 تیر 1388 ساعت 16:34 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R071709_1634.pdf‏ (78.8 کیلوبایت, 132 نمایش)
t_rpts آفلاين است
9 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 18th, 2009, 01:06   #38
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (شنبه 27 تیر 1388 ساعت 01:00 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R071809_0100.pdf‏ (78.7 کیلوبایت, 226 نمایش)
t_rpts آفلاين است
7 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 20th, 2009, 09:39   #39
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (دوشنبه 29 تیر 1388 ساعت 09:26 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R072009_0926.pdf‏ (78.5 کیلوبایت, 125 نمایش)
t_rpts آفلاين است
5 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 20th, 2009, 17:01   #40
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (دوشنبه 29 تیر 1388 ساعت 16:37 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R072009_1637.pdf‏ (78.2 کیلوبایت, 161 نمایش)
t_rpts آفلاين است
3 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 21st, 2009, 08:21   #41
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (سه شنبه 30 تیر 1388 ساعت 08:13 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R072109_0813.pdf‏ (78.4 کیلوبایت, 191 نمایش)
t_rpts آفلاين است
9 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 21st, 2009, 23:26   #42
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (سه شنبه 30 تیر 1388 ساعت 23:01 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R072109_2303.pdf‏ (78.3 کیلوبایت, 148 نمایش)
t_rpts آفلاين است
4 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 22nd, 2009, 09:37   #43
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (چهارشنبه 31 تیر 1388 ساعت 09:28 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R072209_0928.pdf‏ (78.7 کیلوبایت, 151 نمایش)
t_rpts آفلاين است
7 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 22nd, 2009, 17:46   #44
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (چهارشنبه 31 تیر 1388 ساعت 17:36 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R072209_1736.pdf‏ (78.4 کیلوبایت, 133 نمایش)
t_rpts آفلاين است
9 تشکر کننده از t_rpts:
قديمي July 23rd, 2009, 09:29   #45
t_rpts
Member
 
تاريخ عضويت: Jul 2009
ارسالها: 54
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 349 بار در 54 پست
t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)t_rpts (سطح 2)
نتیجه مسابقه

0

نتایج مسابقه (پنجشنبه 01 مرداد 1388 ساعت 09:20 به وقت ایران)
فايل ضميمه
نوع فايل: pdf R072309_0920.pdf‏ (78.4 کیلوبایت, 169 نمایش)
t_rpts آفلاين است
4 تشکر کننده از t_rpts:
گفتگو قفل شده

Bookmarks

برچسب‌ها
فارکس, نتایج, مسابقات, اعلام, دوره, سومین, سایت, سرمایه

ابزارهاي موضوع

قواعد ارسال
شما نمی‌توانید موضوع جدید ارسال کنید
شما نمی‌توانید پاسخ ارسال کنید
شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال کنید
شما نمی‌توانید پست‌های خود را ویرایش کنید

BB code فعال است
شکلکها فعال است
كد [IMG] فعال است
کدهای HTML غير فعال است


موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ آخرین ارسال
اهميت افشاي سياست تقسيم سود Homitrade بورس تهران 2 August 21st, 2004 10:23

ساعت جاري 09:26 با تنظيم GMT +4.5 مي باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
تمام حقوق براي سايت سرمايه دات کام محفوظ می باشد.
نقل مطالب بدون کسب اجازه از مدیران سایت ممنوع است.