انجمن‌های سرمایه

بازگشت   انجمن‌های سرمایه > درباره سایت سرمایه (About Sarmaye Website) > بورس تهران

Notices

پاسخ
 
ابزارهاي موضوع
قديمي April 5th, 2004, 19:18   #1
eqbalnia
Junior Member
 
تاريخ عضويت: Mar 2004
ارسالها: 22
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 0 بار در 0 پست
eqbalnia (سطح 0)
0

تحليل نوسان قيمت فلزات در سال 1382
دنياي اقتصاد 17/1/83
گروه بورس: سال 1382 سالي پر فرازو نشيب براي دستاندركاران صنعت فولاد بود.
در اواخر سال 1381 قيمتهاي جهاني روبه كاهش گذاشت علتاين امر توقف تقاضاي چين بود، قيمت ورق سرد از اوج خود540 دلار به زير400 دلار سي اند اف انزلي در اواخر خرداد رسيد.اين امر ناشي از آن بود كه واردات به چين تا 21 مهمتوقف بود. اما با شروع واردات چين و به دنبال آن برداشته شدن سهميههاي وارداتي از طرفاين كشور قيمتها در سطح جهاني روبه افزايش نهاد تا جايي كه امروز به اوج خود رسيده است.
در سال 1382 دولت از تقاضاي خود در بخشهايي غير از نفت و گاز و آب كاست،اين امر به دليل سياست ضد تورميدولت بود، از سوي ديگر در پايان سال 1381 كارخانجات توليد كننده داخلي اجازه افزايش قيمتهاي مصوب را نيافتند، كه به ركود در بازار كمك كرد، چرا كه جو رواني منفي نسبت به روند قيمتهاايجاد نمود.
فاصله ماههاي خرداد تا آبان امسالاين افت تقاضا كاملا مشهود بود، به همين علت شاهد هستيم كه در خلالاين مدت قيمتها كمترين نوسان را داشتهاند و در پائينترين سطح خود بودهاند.
با شروع خريدهاي چين، آرام آرام قيمتها در سطح جهاني روبه افزايش نهاد،اين امر باعث اميدواري تجار در داخل كشور بود، ولي موجوديهاي انباشته اجازه بالا رفتن قيمتها را نميداد.
ورشكستگيهاي ديماه امسال در بــازاركه به شكـل زنجير وار درآمد پي آمد ركود 6 ماهه بود.اين ورشگستگيها كه تا به حال در بخش فولاد كشور سابقه نداشته است، به اعتماد تجار لطمه فراواني زد و باعث رواج نقد فروشي شد،اين وضعيت باعث محدود شدن سطح معاملات گرديد، انتظار نميرود با شروع سال جديد اعتماد از دست رفته به سادگي به بازار باز گردد، بالطبع حجم مبادلات انجام شده در بازار به سرعت قابل افزايش نيست.
پديده نادري كه درايران شاهد آن بوديم، راه اندازي بورس فلزات بود.
اين بورس كه بيشتر راه چارهاي براي صنعت فولاد از سياستهاي تحميلي دولت در امر فروش فلزات بود، عملا وظيفه قسمت فروش كارخانجات دولتي به خصوص ذوب آهن اصفهان را به دوش كشيد، برخورد محتاطانه بازار سنتي با بورس در اوايل كار بسيار مشهود بود، عليالخصوص كه كارگزاران بورس افرادي ناشناخته و بعضا مرتبط با بخشهاي دولتي بودند، به غير از يكي از كارگزاران كه سابقه طولاني در بازار سنتي داشت. اما با تقويت قيمتها در بازار جهاني و اميدواري تجار بزرگ به روند قيمتها از يك طرف و سطح پائين قيمتهاي ارائه شده در بورس به خصوص در ماههاي اوليه، سرمايههاي تجار را به سمت بورس سوق داد،اين عوامل باعث شده كه در ماههاي آخر سال به خصوص در اسفند ماه شاهد افزايش قيمتها و حجم معاملات بودهايم.
بسياري از معاملات صورت گرفته در بورس فلزات در اسفند ماه خريدهايي بوده است، كه سرمايهگذاران در ماههاي قبل داشته اند،اين مساله از يك سو مايه اميدواري است چرا كه افزايش سرعت و حجم معاملات بورس باعث دلگرميبازار از بعد عرضه كالا است، اما از سوي ديگر بسياري از دستاندركاراناين سوال را مطرح ميكنند كه در صورت برگشت قيمتها، ترس سرمايهگذاران و هجوم آنها به بورس براي عــــــرضــــه «حوالههاي دردست» چه تاثيري بر بازار خواهد گذاشت؟ محققا عرضه كنندگان كوچك از ترس افت بيشتر قيمتها به روند نزولي قيمتها دامن خواهند زد،آيا مديريت بورس فلزات، مثل بورس سهام نسبت به توقف معاملات اقدام خواهد كرد؟
در هر حال يك تفاوت بين بورس كالا و بورس سهام است و آن هم مصرفكنندگان كالاي مربوطه است. محققا اگر قيمتها افت كنند، مصرف كنندگان تقاضاي خود را عقب خواهند انداخت تا در قيمت پائين تر خريد خود را انجام دهند،اين مساله روند نزولي قيمتها را تشديد خواهد كرد و بالطبع روي فروش توليد كنندگان فولاد تاثير منفي خواهد گذارد. دولت تا جايي ميتواند پذيراياين امر باشد كه روند كاهش قيمتها خطري جدي براي پيشنهادات كارخانجات در بورس نباشد، در غيراينصورت حداقل براي سلامت بورس مجبور به اقدام خواهد شد.آيا مكانيسميبراياين دخالت در نظر گرفته شده است؟
مساله ديگري كه در سال گذشته به كمك مصرف كنندگان نهايي فولاد رسيد، اعتبارات 180 روزه بود، با استفاده ازاين سيستم، مصرف كنندگان توانايي آن را يافتند كه كالاي خود را وارد كنند و 180 روز پس از مبادله اسناد وجه آن را بپردازند، نرخ بهره سالانه براياين نحوه خريد 5درصد است كه بسيار ارزانتر از نرخ بهره بانكهاي تجاري داخلي است. بسياري از وارد كنندگان در ماههاي اول سال نگران افزايش نرخ دلار بودند به همين دليل با محافظه كاري ازاين سيستم استفاده ميكردند، اما به تدريج با ثبات نرخ دلار اطمينان خاطر يافتند واين راه را در پيش گرفتند.
دراين ميانه بسياري از موقعيت سوء استفاده كردند، به خصوص در بخش تجاري. تا جايي كه اعتبارات 180 روزه براي عدهاي وسيلهاي شد براي تامين اعتبار جهت فعاليت در بورس سهام. آنها با واردات سنگين و استفاده از اعتبارات 180 روزه، كالاها را نقدا در انزلي عرضه نمودند و وجه دريافتي را در بازار بورس سهام بهكار انداختند،اين امر يكي از دلايل اصلي افت قيمت آهنآلات در بازار بود.
سوالي كهاينجا مطرح است آنست كه چرا سيستم بانكي درخدمت واردات قرار گرفته است؟
اين سياست از يك طرف به هزينه شدن ارز حاصل از نفت كشور منجر ميشود و از طرف ديگر صنايع داخلي را در رقابت نامساوي با كارخانجات خارجي قرار ميدهد. از آنجا كه بزرگترين ظرفيت كارخانه كشور 5/3 ميليون تن در سال است نميتواند در مقابل كارخانجات روسي با ظرفيت بالاي 20 ميليون تنايستادگي نمايد، در چنين شرايطي دولت امكانات را به واردات ميدهد و از توليدات داخلي آن را دريغ ميدارد. اگر سياست دولت انتقال وجوه حاصل از نفت است ميتواند يكي يا چند شركت احتمالي در صنايع دولتي را كه كم هم نيستند و در اروپا و يا دبي دفتر دارند، بهاين امر اختصاص دهد كه خريدارايراني براي آنها گشايش اعتبار نمايد و آنها از اروپا يا دبي براي كارخانجاتايراني متقابلا گشايش اعتبار كنند، بااين روش كارخانجات داخلي ميتوانستند نسبت به فروش سه ماهه خود اطمينان خاطر داشته باشند، ارز به كشور منتقل ميشد و عملا در اختيار توليد قرار ميگرفت، ولي سياستهاي ناپخته نه تنها به منابع ارزي كشور صدمه ميزند بلكه صنايع كشور را نيز شديدا تحت فشار قرار ميدهد.
به نظر ميرسد دولت همچون پدري است كه توقع دارد شركتهايش كه به مثابه فرزندانش هستند تا ابد به او وابسته بمانند و الا دليلي ندارد كه كارخانجات 2 ميليون تن و پائين تر را در رقابت با كارخانجات 20 ميليون تني خارجي قرار دهد و با سياستهاي وارداتي از كالاي خارجي حمايت كند اما با استفاده از سيستمهاي نظارتي و مالياتي مختلف، فرزند خود را هر چه بيشتر در قوانين دستوپاگير محصور نمايد.
در اسفند ماه امسال تغييراتي در دنيا و بالطبع آن درايران صورت پذيرفت، امروز چين تبديل به بزرگترين توليد كننده فولاد دنيا شده است، ظرفيت توليد فولاد چين به بيش از 240 ميليون تن رسيده است، واردات به چين نيز از مرز 30 ميليون تن گذشته است.
توليد انبوه چين باعث رشد سريع تقاضاي مواد خام شده است. منابع داخلي چين تكافوي نياز سنگ آهن، آهن قراضه، كك، نفت و گاز آن كشور را نميدهد در حالي كه در سالهاي گذشته چين خود صادر كننده بعضي ازاين اقلام به خصوص كك بوده است، تنها در سال گذشته بيش از 30 كوره از نوع مختلف در صنعت فولاد چين راه اندازي شده است،اينها همه به مواد اوليهاي متكي هستند كه وارداتي است. دولت چين براي اطمينان خاطر از تامين سنگ آهن خود قرارداد 20 ساله با عرضهكنندگان سنگ آهن استراليا منعقد كرده است،اين امر باعث نگراني توليد كنندگان بزرگ اروپايي گرديد كه عرضه سنگ آهن را جزء استراتژيهاي اصلي خود قرار دهند، دو شركت بزرگ ارسلور و كورس نيز با برزيل قرارداد 5 ساله خريد سنگ آهن منعقد نمودند،اين قراردادها ريشه در وحشت عمومينسبت به محدوديت عرضه سنگ آهن را تشديد كرده است.
سرمايهگذاري در تجهيز معدن نياز به منابع وسيع مالي دارد ولي مهم تر از آنايجـاد را ه آهن براي انتقال سنگ آهن است، چرا كه جاده آسفالته اقتصادي نيست، خطوط راه آهن را نيز نميتوان به سادگي در زمان كوتاه راه اندازي كرد، تقاضاي چين براي خريد سنگ آهن آنچنان بالا است كهاين سرمايهگذاريها را تشويق ميكند ولي زمان پديدهاي نيست كه بتوان به سادگي بر آن غلبه كرد.
جنگ آمريكا با عراق از نظر سياستمداران به خصوص در بعد امنيتي برايايران ناخوشايند بود ولي براي دستاندركاران امور اقتصادي پيامد بسيار مطلوبي داشت.
در كشوري كه سالها تحت خودكامهترين سيستمهاي سوسياليستي اداره شده بود آزادي، اولين وسيله براي رسيدن به نيازهاي تامين نشده بود، از سوي ديگر نيروهاي آمريكايي حقوقها را بعضا تا 100 برابر افزايش دادند. تقاضاي لگام گسيخته عراقيها همراه باهجوم عاشقان اهل بيت به شهرهاي زيارتي باعث رونق يكباره در عراق شده است، به قول بعضي از دستاندركاران، قريب به 7 ميليونايراني در حال زيارت شهرهاي مقدس هستند كه حدود 5/3 ميليون نفر آنها در كربلا ميباشند، اين موج به همراه خود براي بخش آزاد اقتصادي عراق، ايجاد در آمد بسياري را كرده است، به همين علت شاهد هستيم كه اغلب كالاهايايراني در حال صدور به عراق هستند، نه تنها مواد خوراكي كه، صنعت در حال ورشكستگي لوازم خانگي بااين روند نجات يافته است، امروز كاميونهايايراني در مرز خسروي بايد بيش از 2 روز معطل باشند تا نوبت بازرسي گمرك به آنها برسد. ادامهاين روند ميتواند به اقتصاد كشور كمك بسزايي نمايد.
بالطبع قيمت فولاد و حجم مبادلات آن هم ازاين مساله بي تاثير نخواهد ماند.
پيش بيني ميشود نياز به فولاد در عراق كه در سال 2002 جمعا 897 هزار تن بود در سال 2004 به4380 هزار تن برسد. امروز شاهد هستيم كه ميلگرد، ورق گالوانيزه و تيرآهنهايايراني توسط تجار به عراق صادر ميگردد، با تقاضاي موجوداين روند روبه گسترش پيش بيني ميگردد.
برداشت از صندوق ذخيره و چاپ اسكناس 2000 توماني نويدي است براي دست اندر كاران فولاد كشور.
چاپ اسكناس 2000 توماني باعث تسهيل معاملات ميگردد، از آنجا كه قيمتهاي فـولاد در 10 سال گذشته تقريبا 3 برابر شده است، اسكناس 2000 توماني به
خرده فروشها كمك ميكند تا معاملات خود را راحت تر انجام دهند، بالطبع تقاضاي آنها به بخشهاي بالاتر نيز منتقل خواهد شد اما بر داشت از صندوق ذخيره ارزي پديدهاي است كه نميتوان به سادگي از كنار آن گذشت. اين برداشت با رقم 5/1 ميليارد دلار اوليه بحثهاي فراواني را بوجود آورد اما رقم نهايي 5/6 ميليارد دلار تعجب همه را برانگيخت، طبيعي است كه در اسفند ماه امسال دولت بخشي از بدهيهاي معوق خود را به پيمانكاران بپردازد و الباقي را در فروردين و ارديبهشت ماه سال آينده.
اين مساله الزاما منتهي به افزايش قيمتها خواهد شد، دولت راهي ندارد جز آنكهاين وجوه را وارد چرخه اقتصادي كشور نمايد. تزريق نزديك به 30درصد از كل بودجه ارزي كشور در خلال 3 ماه، ناگزير فشارهاي تورميشديدي راايجاد خواهد كرد طبيعي است كه صنعت فولاد به دور ازاين فشارها نخواهد بود.
آنچه باعث دلمشغولي دستاندركاران فولاد است، انبوه موجوديها در انبارها است،اين موجوديها در ارتباط با تقاضاي بازار در نسبتهاي كاملا متفاوتي هستند، ورق گالوانيزه، ورق گرم و انواع مقاطع دچار انباشتگي زياد نيستند چرا كه فاصله قيمتهاي جهاني با بازار داخلي در 4 ماه اخير واردات را عملا در سطح وسيعي محدود كرده است، اما در مورد ورق سرد اينچنين نيست، چرا كه رشد قيمتاين كالا در بازارهاي جهاني كمتر از انواع ديگر فولاد بوده است، محدوديت تقاضاي مصرف كنندگان نيز باعث كاهش رشد قيمتاين كالا در بازار داخلي بوده، جمعاين دو عامل چشم انداز زياد مثبتي براي دو ماه اول سال نشان نميدهد، در صورت روند رو به رشد قيمتها در سطح دنيا كه پيش بيني ميشود تا 3 ماه آينده (مارچ 2004) ادامه داشته باشد، بايد انتظار جهش ناگهاني قيمتاين كالا را در سه ماه دوم سال 1383 داشت .

نتيجه گيري
قيمت فولاد در خلال يكسال قبل در بازارهاي جهان افزايش يافته است،اين افزايش ناشي از بالارفتن قيمت عوامل توليد مثل سنگ آهن، كك و قراضه از يك سو و از طرف ديگر هزينه حمل و سوخت است.
كاهش قيمت سنگ آهن به دليل پايداري تقاضاي آن در سطح وسيع بعيد است، كك و قراضه آهن هم نميتوانند با نسبت زياد افت كنند چون در ارتباط با سنگ آهن هستند. افزايش قيمت قراضه از 120 دلار به 220 دلار ناشي از كمبود عرضه است نه فقط افزايش تقاضا، اگر قيمت قراضه كاهش يابد حداكثر 30 دلار خواهد بود. آن هم بعيد است.
كرايه حمل در آينده نزديك نميتواند كاهش زيادي داشته باشد چون در صورت افت تقاضاي چين، كشتيهاي موجود، بازار فصل حمل و نقل غلات و محصولات كشاورزي آمريكا را در پيش رو دارند، بنابراين امكان برگشت قيمتها به سال 2003 ممكن نيست، اما بعضي از دستاندركاران پيش بيني ميكنندكه بعد از آگوست (تيرماه سال 1383) قيمتها به تعادل برسند و با افت كميثبات به بازار باز گردد.
درايران دستاندركاران، پيش بيني ميكنند كه قيمت انواع ميله گرد، تيرآهن مقاطع فولادي، ورق گرم، اول با ثبات شده و پس از آن در ارديبهشت ماه اوج بگيرند، در مورد ورق سرد، اين كالا در اوائل سال با افت محدود قيمت روبرو خواهد شد كه ناشي از عرضه كالا و انباشتگي آن در انبارها است، اما پس از آن با رشد آرام ولي پيوسته تا 3 ماه بعد دنبال خواهد شد.اين روند در مورد ورق گالوانيزه نيز قابل پيش بيني است، آنچه مسلم استاينست كه قيمت آهن آلات به هيچ وجه به سطح قيمتهاي سال 1382 باز نخواهد گشت.
منبع : مرکز خدمات فولاد ایران
eqbalnia آفلاين است پاسخ با نقل قول
قديمي April 15th, 2004, 17:40   #2
eqbalnia
Junior Member
 
تاريخ عضويت: Mar 2004
ارسالها: 22
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 0 بار در 0 پست
eqbalnia (سطح 0)
0

در مقايسه با سال گذشته
قيمت برخي از فلزات بيش از 100درصد افزايش يافت
دنياي اقتصاد 27/1/83
خبرگزاري فارس- روند صعودي افزايش قيمت فلزات به خصوص فلزات صنعتي طي يكسال گذشته به گونه اي بود كه افزايش قيمت برخي از اين فلزات به بيش از صددرصد نيز رسيد.
در حالي كه فلزاتي نظير آهن، آلومينيوم، برنج، قلع، مس و نيكل به عنوان مواد اوليه بسياري از صنايع به كار مي رود، افزايش قيمت اين فلزات تورم ناشي از فشار هزينه را با شدت بيشتري به جامعه تحميل ميكند و ركود و ورشكستگي بسياري از صنايع كوچك و ضعيف را به دنبال خواهد داشت.
سال گذشته در همين روزها قلع از قرار هر كيلو 43 هزار ريال به فروش ميرفت كه امروز قيمت يك كيلو قلع در بازار 95 هزار ريال ميباشد.
بهاي آهن نيز كه ارتباط مستقيمي با صنعت ساختمان دارد از هر كيلو 2400 ريال در سال گذشته به هر كيلو 4800 ريال رسيده است.
بهاي هر كيلو نيكل امروز در بازار تهران 140 هزار ريال مي باشد كه در مقايسه با فروردين ماه سال گذشته كه هر كيلو70 هزار ريال بود 100 درصد افزايش قيمت نشان ميدهد.
مس نيز از فلزاتي است كه مصرف فراواني در صنايع دارد و اين فلز پر مصرف با 14 هزار ريال افزايش قيمت طي يكسال گذشته از هر كيلو 31 هزار ريال به 45 هزار ريال رشد يافته است.
قيمت فلز برنج نيز در فروردين ماه سال گذشته 22 هزار ريال بود كه امروز به قيمت 29 هزار ريال معامله مي شود.
آلومينيوم نيز كه از فلزات پر مصرف در صنعت ميباشد33 در صد افزايش قيمت داشته است به طوريكه شمش هزار پوندي آلومينيوم كه سال گذشته در همين زمان از قرار هر كيلو 11 هزار و پانصد ريال به فروش ميرسيد امروز 15 هزارو 400 ريال معامله ميشود.
بيلت 42 كيلويي آلومينيوم نيز با افزايش قيمت از 12 هزار و 200 ريال طي يكسال گذشته به 15 هزار و 500 ريال رسيده است.
بسياري از صنعتگران، افزايش قيمت كالاهاي توليدي خود را نسبت به افزايش قيمت مواد اوليه غير ممكن ميدانند؛ چرا كه معتقدند، بازار مصرفي تحمل افزايش قيمت كالاها را ندارد به همين دليل افزايش قيمت در مواد اوليه تنها به زيان توليدكنندگان تمام خواهدشد.
اغلب اين صنعتگران علت اصلي افزايش قيمت فلزات را طي يكسال گذشته در معاملات بورس فلزات ميدانند و براين باورند كه بورس فلزات به انحصارات در اين زمينه دامنزده و زمينهساز افزايش قيمت فلزات را پديد آورده است.
آنها معتقدند: چنين افزايش قيمتي براي فلزات، طي سالهاي اخير بيسابقه بوده است خصوصا اينكه بيشتر رشد قيمت فلزات در نيمسال دوم و با آغاز به كار بورس فلزات در كشور صورت گرفته است.

سهم ايران از توليد جهاني آلومينيوم به 7 درصد رسيد
دنياي اقتصاد 27/1/83
ايران در سال گذشته با توليد 180هزار تن آلومينيوم، به رکورد جديدي از افزايش سهم خود در توليد جهاني آلومينيوم دست يافت.
با اجراي طرحهاي ميان مدت و بلند مدت توسعه در صنعت آلومينيوم، سهم ايران در بازار جهاني در سالهاي آينده افزايش خواهد يافت.
سعيد مظفري کارشناس صنعت آلومينيوم در اين باره معتقد است: ايران با توليد 180 هزار تن آلومينيوم اوليه در سال 82 در حدود 7 درصد توليد جهاني را به خود اختصاص داده است و پيش بيني ميشود که اين رقم تا پايان امسال (آخرين سال برنامه سوم توسعه) به 220 هزار تن افزايش يابد و با اجراي طرحهاي توسعه ، توليد آلومينيوم در ايران تا پايان دهه 80 به حدود يک ميليون تن برسد.
وي افزود: توليد آلومينيوم اوليه در سال 2002 نسبت به سال 2001 حدود چهار درصد افزايش داشته است بهطوري که اين ميزان توليد در سال 2002 برابر 254 ميليون تن و در سال 2001 معادل 244 ميليون تن بوده است.
بر اساس گزارشهاي آماري ،بازار جهاني آلومينيوم در سال 2004 و 2005 با کمبود آلومينيوم رو به رو خواهد شد و افزايش تقاضاي چين براي آلومينيوم از علتهاي اصلي اين کمبود است.
پيشبيني ميشود ميزان رشد آلومينيوم در سال 2004 به شش درصد ودر سال 2005 به پنج درصد برسد و تقاضاي اين فلزدر سال 2004 در حدود 77 درصد و در سال 2005 به 58 درصد افزايش خواهد يافت.
در چنين شرايطي، بازارهاي جهاني در سال 2004 با 223 هزار تن و در سال 2005 با 505 هزار تن کمبود آلومينيوم روبه رو خواهند شد.
بر اساس پيش بيني کارشناسان، بهاي آلومينيوم در سال 2004 به دليل کمبود توليد و تقاضاي بسيار، 9 درصد و در سال 2005 به ميزان 20 درصد افزايش مييابد.

صنعت آلومينيوم در انتظار رشد قيمتها
دنياي اقتصاد 26/1/83
بر اساس آمارهاي منتشر شده، بازارهاي جهاني در سال 2004 و 2005 با كمبود آلومينيوم روبهرو خواهد شد.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، يكي از علل اين كمبود، افزايش تقاضاي چين براي خريد آلومينيوم اعلام شده است. با وجود آن پيشبيني ميشود ميزان رشد توليد آلومينيوم در سال 2004 به شش درصد و در سال 2005 به پنج درصد برسد و تقاضاي اين ماده در سال 2004، در حدود 7/7 درصد و در سال 2005، 8/5 درصد افزايش خواهد يافت.
بدين ترتيب بازارهاي جهاني در سال 2004 با 223 هزار تن و در سال 2005 با 505 هزار تن كمبود آلومينيوم روبهرو خواهند شد. به پيشبيني كارشناسان، بهاي آلومينيوم در سال 2004، به دليل كمبود توليد و تقاضاي بسيار، 9 درصد و در سال 2005، 20 درصد افزايش مييابد.
دليل كمبود آلومينيوم طي سالهاي آينده، تغيير فرهنگ، تفكر و استراتژي حاكم بر توليد و مصرف مواد معدني و صنايع وابسته به آن است به طوري كه تا چندي پيش در ميان فلزات، آهن و آلياژهاي آن به ويژه فولاد مهمترين ماده صنعتي مورد استفاده بشر به حساب ميآمد. اما در حال حاضر فلزات غير آهني و آلياژهاي متنوع آنها رفته رفته جايگزين بسياري از مصارف فولاد ميشوند. در اين ميان آلومينيوم نقش بارز و بيبديلي را ايفا ميكند.
امروزه استراتژي حاكم بر توليد و توسعه صنايع توليد فلزات از جمله آلومينيوم تغيير يافته است آنچنان كه در گذشته عمده توليدات در ممالك صنعتي كه داراي مزيت تكنولوژي بودند، انجام ميشد اما هماكنون اين تكنولوژي در حال حركت به سمت منابع و مواد اوليه است.
همچنين، ايران با توليد 180 هزار تن آلومينيوم اوليه در سال 82 در حدود 7/0 درصد توليد جهاني اين فلز را به خود اختصاص داد و پيشبيني ميشود اين رقم تا پايان امسال (آخرين سال برنامه سوم توسعه) به 220 هزار تن افزايش يابد و همچنين با اجراي طرحهاي توسعه، توليد آلومينيوم در ايران تا پايان دهه 80 به حدود يك ميليون تن ميرسد.
با توجه به طرحهاي توسعه صنعت آلومينيوم كشور، پروژههاي در دست اجرا، برنامههاي ميان مدت و بلندمدت صورت پذيرفته و در نتيجه آهنگ رشد بيشتر نسبت به رشد جهاني، سهم كشورمان در بازارهاي جهاني طي سالهاي آينده دائما در حال افزايش خواهد بود. با وجود كمبود جهاني آلومينيوم در سالهاي آينده ايران ميتواند به يك عرضه كننده بزرگ آلومينيوم در منطقه تبديل شود و اين بهترين فرصت براي ايران به منظور نشان دادن ظرفيتهاي ممتاز خود به جهانيان است.
بر اساس تغييراتي كه در سالهاي اخير در صنعت آلومينيوم در حال شكلگيري است، كانونهاي توليد آلومينيوم از محلهاي تمركز تكنولوژي به طور فزآيندهاي در حال انتقال به نواحي نزديك به مواد اوليه و به ويژه انرژي ارزان است. لذا تعليق بخش عمدهاي از ظرفيت ايالات متحده آمريكا به عنوان بزرگترين توليد كننده آلومينيوم در قرن گذشته و نيز برنامههاي افزايش ظرفيت در منطقه پرانرژي خليج فارس را بايد در اين مقوله ارزيابي كرد. منابع بوكسيت كشور آمريكا تنها قادر به تامين يك درصد نياز صنايع آلومينيوم اين كشور است بنابراين بوكسيت و آلوميناي مصرفي اين كشور عمدتا منشا وارداتي دارد.
از طرفي با توجه به برنامه انتقال بخش عمدهاي از ظرفيتهاي كنوني جهان در مناطق پرانرژي، از هم اينك قيمت جهاني آلومينا به شدت روبه افزايش است و اين مساله به خوبي نشان ميدهد كه نميتوان تنها با تكيه بر مزيت انرژي براي توسعه صنعت آلومينيوم، برنامهريزي كرد. از اين رو ايران به دليل فقدان ذخاير بوكسيت كه ماده اوليه توليد آلومينا براي توليد آلومينيوم است تنها نميتواند به رغم داشتن انرژي ارزان (گاز) اين صنعت را توسعه دهد بلكه بايد به دنبال منابع جديد بوكسيت و آلومينا باشد چرا كه با منابع معدني كنوني نميتوانيم برنامههاي توسعهاي صنعت آلومينيوم را به سر منزل مقصود برسانيم.
بنابراين هم اكنون با توجه به سرمايهگذاري صورت گرفته در طرح توليد آلوميناي جاجرم كه در سال گذشته با حضور رييسجمهوري به بهرهبرداري رسيد، قادر خواهيم بود در ظرفيت نهايي اين كارخانه سالانه 250 هزار تن از آلوميناي مورد نياز كشور را در داخل تامين كنيم و چنانچه نتايج مطالعات و بررسي اكتشافي كه هم اكنون تحت نظر كميتهاي موسوم به «كميته بوكسيت» در حال انجام است، مثبت ارزيابي شود ميتوان با بهرهگيري از روشهاي نوين مهندسي و با صرف هزينهاي با مراتب كمتر از سرمايهگذاري اوليه، ظرفيت توليد آلومينا در جاجرم را به مرز نيم ميليون تن رساند. همچنين با در نظر گرفتن برنامه كشور براي توليد آلومينا از منابع غير بوكسيتي از جمله سنگ معدني نفلين سينيت در منطقه آذربايجان و در صورت راهاندازي كارخانه اصلي آن، ظرفيت توليد آلوميناي كشور تا اواخر دهه هشتاد به بيش از 700 هزار تن خواهد رسيد در آن صورت اين ميزان آلومينا تنها قادر به تامين آلوميناي مورد نياز 350 هزار تن از ظرفيت توليد آلومينيوم كشور خواهد بود.
بنابراين با توجه به برنامه افزايش ظرفيت به ميزان حداقل يك ميليون تن براي باقيمانده ظرفيت توليد آلومينيوم كشور، نياز به حداقل يك ميليون و 3000 هزار تن آلومينا است كه از هم اكنون بايد براي تامين آن برنامهريزي اساسي كرد.
اين در حالي است كه توليد آلومينيوم اوليه نيز طي سال 2002 در قياس با سال 2001، 4 درصد افزايش داشته به طوري كه اين ميزان توليد در سال 2002 برابر 4/25 ميليون تن و در سال 2001 برابر 4/24 ميليون تن بوده است، توليد ايران نيز در سال گذشته 180 هزار تن بالغ شده است كه توليد فوق در حدود 7/0 درصد از كل توليدات جهان را شامل ميشود.
همچنين ميزان توليد آلومينيوم در جهان نيز طي سالهاي دهه 70 تا انتهاي قرن بيستم روند صعودي خود را حفظ كرده است و روند توليد با احتساب واحدهاي تعطيل شده و راكد، واحدهاي توسعه، رو به افزايش است، طي سال گذشته ميلادي بهاي شمش خالص آلومينيوم از حدود 1350-1340 دلار در هر تن به رقمي حدود 1580-1550 دلار در حال حاضر رسيده است كه تنها در سال 2000 ميلادي و اوايل سال 2001 ميلادي قيمتها بالاتر از مقادير فعلي بودند همچنين پيشبيني ميشود با توجه به كمبود جهاني آلومينيوم در سالهاي 2004 و 2005 روند افزايش قيمتها همچنان ادامه يابد.
اين گزارش در مورد وضعيت جهاني آلومينا ميافزايد: توليد كل آلومينيوم در دنيا طي سال 2002 در مقايسه با سال 2001، 4 درصد افزايش يافته است. چهار كشور اصلي توليد كننده آلومينا در سال گذشته استراليا، چين، آمريكا و برزيل بودند. اين كشورها حدود 60 درصد از كل توليد دنيا را به خود اختصاص دادهاند. كشور استراليا به تنهايي يك سوم كل آلوميناي جهان را توليد ميكند. كل توليد آلوميناي جهان طي سالهاي1999، 2000، 2001، و2002 به ترتيب برابر 4/47، 1/49، 9/48 و 9/50 ميليون تن بوده است.
اين گزارش حاكي است، بازار آلومينا طي سال 2002 از نوسانات زيادي برخوردار بود كه در نهايت در انتهاي اين سال و در قياس با سال 2001، قيمت آلومينا در ابتداي سال مذكور از حدود 130 تا 140 دلار در هر تن شروع و به رقمي حدود 157 تا 160 دلار در هر تن رسيد اما در انتهاي سال به مقاديري در حدود 138 تا 142 دلار در هر تن كاهش يافت.
در سال 2003 نيز بازار آلومينا همچنان پرنوسان بود به طوري كه در ابتداي سال 2003، قيمت آلومينا نزديك به 100 دلار نسبت به آخرين قيمتهاي سال قبل افزايش يافت و پس از آن نيز با آهنگ ملايمي سير صعودي خود را طي كرد تا اين كه در سه ماه آخر سال 2003 ميلادي با يك رشد بيسابقه به بيش از 400 دلار به ازاي هر تن رسيد.
افزايش توليد و صدور محصول در شركت نورد و لوله اهواز
دنياي اقتصاد 26/1/83
سيد علي اصغر ذاكري، مدير عامل شركت نورد و لوله اهواز، گفت:شركت نورد و لوله اهواز با توليد بيش از 300 هزار تن كلاف ورق فولادي در سال 1382 به بالاترين ركورد توليد ساليانه خود دست يافته است.
بنابه گزارش روابط عمومي شركت نورد و لوله اهواز، ذاكري افزود: اين شركت در سال گذشته در زمينههاي توليد، صادرات و فروش محصولات خود ركوردهاي جديدي را از خود به جاي گذاشته است. مدير عامل شركت نورد و لوله اهواز با تأكيد بر تلاش صنعتگران اين شركت گفت: 307 هزار تن كلاف ورق فولادي در سال 82 توليد شده كه در مقايسه توليد با سال 81 بالغ بر 104 هزار تن افزايش نشان ميدهد.
او با اشاره به رشد بيش از 51 درصدي توليدات شركت نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: شركت نورد و لوله اهواز با صدور 6750 تن كلاف ورق فولادي به خارج از كشور در طي سال 82 در اين زمينه نيز ركورد جديدي را در صادرات كسب نمود.
بر پايه اين گزارش آمده است، كشورهاي كويت و امارات متحده عربي از عمده دريافتكنندگان محصولات شركت بوده كه به دليل رضايتمندي مشتري و تحويل به موقع كالا اين صادرات صورت پذيرفته است. ذاكري به رشد 57 درصد ميزان ارسال محصول شركت در سال 82، نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره كرد و افزود: در سال 82، 331 هزار تن محصول ارسال گرديده شد كه از آن ميان فروش محصولات شركت نسبت به سال 81 معادل 191 درصد رشد نشان ميدهد.
مدير عامل شركت نورد و لوله اهواز با تأكيد بر اينكه سال گذشته درخشانترين عملكرد بنا به آمار و ارقام موجود بوده است، گفت: ارائه محصول با كيفيت مطلوب بر اساس مرغوبيتهاي جهاني و استانداردهاي بينالمللي در كسب ركوردها و موفقيتهاي به دست آمده در اين شركت نقش به سزايي داشته است. ذاكري با اشاره به لزوم تكيه بر توان تكنولوژيكي و نيروي انساني كارآمد و لزوم ارتقاي فرهنگ كيفيت در خطوط توليد به دريافت گواهينامه بينالمللي مديريت كيفيت ISO 9001 در سال گذشته پرداخت و گفت: دريافت گواهينامه يادشده علاوه بر تاثير مثبتي كه در روند توليد و فروش شركت داشته است منجر به كسب موفقيتهايي در زمينه صادرات نيز شده است.
مدير عامل شركت نورد و لوله اهواز در خاتمه با اشاره به رتبه دوم شركت در زمينه توليد كلاف ورق فولادي در سطح كشور گفت: حفظ تداوم اين جايگاه با به اجرا در آوردن پروژههاي در نظر گرفته شده از اهم برنامههاي صنعتي شركت در آينده و به عنوان يك هدف استراتژيك محسوب ميشود.
eqbalnia آفلاين است پاسخ با نقل قول
قديمي April 17th, 2004, 17:09   #3
eqbalnia
Junior Member
 
تاريخ عضويت: Mar 2004
ارسالها: 22
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 0 بار در 0 پست
eqbalnia (سطح 0)
0

يک کارشناس امور صنعتي: فولاد بازهم گران می شود
دنياي اقتصاد 29/1/83
به پيش بيني برخي فعالان صنعت فولاد با توجه به افزايش تقاضا در کشورهاي شرق آسيا و خاورميانه در ماههاي آينده احتمال افزايش بهاي فولاد در بازارهاي جهاني به 500 دلار در هرتن وجود دارد.
يک کارشناس امور صنعتي در گفتوگو با مهر با اشاره به افزايش قيمت فولاد در بازارهاي جهاني به 500 دلار در هر تن گفت: درحال حاضر قيمت هرتن فولاد در بازارهاي جهاني حداقل بين 450 تا 480 دلار در نوسان است.
حسين اعتمادي افزود: در برخي از کشورهاي خاوميانه از جمله امارات که صنعت ساخت و سازآن روبه رشد است وعراق که نياز به بازسازي دارد ، تقاضا براي فولاد بسيار افزايش يافته است و اين امر در افزايش احتمالي قيمت فولاد در آينده نقش خواهد داشت.
به گفته وي، اقدامات بازسازي در عراق اصلي ترين عامل براي افزايش احتمالي قيمت فولاد است و پيش بيني مي شود تقاضاي بالاي فولاد در عراق موجب تداوم افزايش قيمتها دربازارهاي جهاني از جمله ايران شود.
وي تصريح کرد: در سه ماه گذشته ما با افزايش 30 درصدي قيمت انواع محصولات فولادي رو به رو بوده ايم که اين روند افزايش همچنان با سرعت بيشتري ادامه خواهد داشت.
وي افزايش هزينه مواد اوليه و کمبود آن در بازار، افزايش تقاضاي محصولات فولادي و مشتقات خام آن در جهان به ويژه در کشور چين و مناطق آسيا، خاورميانه و آمريکاي شمالي، تداوم کمبود سنگ آهن ، افزايش قيمت آهن قراضه به دليل تقاضاي بالاي آن، افزايش هزينه حمل و نقل، پيش بيني کاهش صادرات روسيه و تصويب قوانين محدود کننده در اروپا از عوامل افزايش قيمت محصولات فولادي در سال جاري دانست.
بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته: روند تقاضا براي سنگ آهن افزايش مييابد
دنياي اقتصاد 29/1/83
گروه صنعت و معدن: بر اساس پيشبيني كارشناسان استراليايي و با توجه به تحقيقات انجام شده در آن كشور، چنين به نظر ميرسد كه روند تقاضا براي سنگ آهن در دنيا در حال افزايش است.
مهندس روانبخش اميري، كارشناس دفتر امور مهندسي طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان در گفتوگو با خبرنگار ما، با اعلام اين مطلب گفت: از نيمه دوم سال 2003 ميلادي به بعد وضعيت سنگ آهن كاملا متفاوت شده است. افزايش قيمت سنگ آهن باعث شده كه شرايط بررسي فني و اقتصادي و پروژههاي مرتبط با آن دچار تغيير اساسي گرديده و طرحهايي كه قبلا داراي توجيه اقتصادي نبودهاند، اكنون كاملا اقتصادي بشوند.
وي در خصوص بالا رفتن قيمت سنگ آهن گفت: بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته، روند تقاضا براي سنگ آهن رو به افزايش است.
از سوي ديگر به دليل محدوديتهاي فني معادن عرضه سنگ آهن ثابت ميماند و يا مقدار ناچيزي افزايش مييابد. در نتيجه وقتي تقاضا متناسب با عرضه نباشد، افزايش قيمت را به دنبال خود دارد، به طوري كه از اواخر سال 2003 تا به حال اين افزايش قيمت شدت پيدا كرده است.
وي افزود: سال 2003، سال خوبي براي معدنكاري در دنيا بوده، چرا كه در اين سال قيمت بعضي مواد معدني افزايش قابل توجهي داشته است. از طرف ديگر سال 2004 نيز با افزايش قيمت سنگ آهن شروع شده است.
كارشناس دفتر امور مهندسي طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان گفت: به عنوان مثال، معدن سنگ آهن سنگان كه در 300 كيلومتري جنوب شرقي مشهد و نزديك مرز افغانستان واقع شده است، در سالهاي قبل عمدتاٍٍ به علت دورافتادگي اين معدن فروش سنگ آهن آن به سختي انجام ميشد.
اما در حال حاضر با افزايش قيمت و در نتيجه تقاضا براي اين ماده معدني وضعيت به گونهاي شده است كه امكان پاسخگويي به بسياري از تقاضاها وجود ندارد.
وي گفت: دورافتادگي اكثر معادن كشور و عدم وجود سيستم حمل و نقل مناسب در بعضي معادن باعث ميشود كه قيمت حمل و نقل ماده معدني بالا رود و بر روي قيمت تمام شده تاثير بگذارد
eqbalnia آفلاين است پاسخ با نقل قول
قديمي April 25th, 2004, 18:46   #4
eqbalnia
Junior Member
 
تاريخ عضويت: Mar 2004
ارسالها: 22
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 0 بار در 0 پست
eqbalnia (سطح 0)
0

جايگاه فلز روي در بازارهاي جهاني
دنياي اقتصاد 6/2/83
فلز روي، از جمله فلزاتي است كه به دليل خواص مكانيكي مناسب از جمله قابليت ماشينكاري، مقاومت زياد در برابر خوردگي، نقطه ذوب پايين، نوع ساختمان كريستالي و قيمت كم، كاربرد گستردهاي در صنايع مختلف دارد. اين در حالي است كه با توجه به توسعه صنايع مصرف كننده روي، اين كاربرد رو به افزاريش بوده و مصرف اين فلز ساليانه بيش از 2درصد افزايش مييابد.
طبق آمارهاي موجود، در ايران نيز مصرف روي روندي رو به رشد داشته به نحوي كه مصرف سرانه روي در كشور كه در فاصله سالهاي 1352 الي 1378 در محدوده 45/0- 93/0 كيلوگرم در تغيير بود، از سال 1379 بالغ بر يك كيلوگرم شده است.
مهمترين كاربرد اين فلز در صنايع گالوانيزاسيون، صنايع آلياژسازي و ريخته گري (آلياژهاي پايه روي و آلياژهاي ديگر از قبيل برنج و برنز)، صنايع نورد و صنايع شيميايي (آبكاري، كشاورزي، رنگسازي، نساجي، دارويي، لحيمكاري، توليد باتري و... ) است كه در اين بين سهم صنايع گالوانيزايسيون و آلياژسازي نسبت به كانونهاي ديگر بيشتر است.
در سالهاي اخير چين با توليد بيش از 2 ميليون تن شمش روي در سال، 23درصد از بازار جهاني را در اختيار گرفته است. اين در حالي است كه كشور با مصرف بيش از 5/1 ميليون تن شمش روي، بزرگترين توليد كننده روي را به مهمترين بازار مصرف اين فلز تبديل كرده است.
افزايش دامنه كاربرد اين فلز و توسعه كانونهاي مصرف آن منجر به سرمايهگذاري زيادي در سراسر جهان در زمينه توليد اين فلز شد كه در نتيجه آن از اوايل دهه 90 ميلادي ميزان عرضه بر تقاضا پيشي گرفت و قيمت هر تن شمش روي از 1660 دلار در سال 1989 به حدود هزار دلار در سال 1994 كاهش يافت. اين قيمت در سالهاي آخر دهه 90 (به غير از سال 1997 كه به بيش از 1300 دلار رسيد) ثابت ماند ولي با آغاز هزاره سوم و پس از يك دوره افزايش يك ساله، بازار روي پرركودترين سالهاي خود را تجربه كرد. در طول اين سالها، قيمت يك تن شمش روي از 1130 دلار (سال 2000) به كمتر از 780 دلار (سال 2002) كاهش يافت.
همانگونه كه پيشتر ذكر شد، دليل اصلي اين ركود، افزايش عرضه نسبت به تقاضا بود كه اين اختلاف در سال 2001، به بيش از 5درصد و در سال 2002 به بيش از 4/6درصد افزايش يافت. در نيمه اول سال 2003 اين اختلاف به 3/1 درصد رسيد كه با توجه به كاهش شديد آن نسبت به دوره مشابه سال قبل، قيمتها در شش ماهه دوم سال افزايش يافت و در نخستين ماه سال 2004، قيمت هر تن شمش روي پس از 33 ماه به بيش از 1000 دلار رسيد.
در ايران نيز اين كاهش قيمت منجر به تعطيلي موقت كاخانههاي كوچك توليد روي شد به نحوي كه در سال 1381، كل روي توليد شده 28 واحد توليدي كه ظرفيت اسمي آنها بيش از 134 هزار تن در سال است، تنها به حدود 81 هزار تن رسيد.
توليد شمش روي در ايران
از 233معدن روي شناخته شده در دنيا، 108 معدن در منطقه آسيا، اقيانوسيه قرار گرفته است. از اين تعداد، سهم ايران با بيش از 2درصد ذخيره روي جهان، بيش از 5 معدن بزرگ و كوچك است كه در اين ميان معادن سرب و روي انگوران (زنجان) و مهديآباد (يزد) نسبت به معادن عمارت (اراك)، كوشك(بافق) و گوشفيل (اصفهان) شناخته شدهتر است.
معدن سرب و روي انگوران به لحاظ نوع تركيبات كانههاي روي (كه عمدتا اكسيده هستند) و همچنين ميزان روي محتوي، يكي از معادن مهم روي در جهان محسوب ميشود.
نتايج آخرين مطالعات انجام شده در سال 81
بر روي اين معدن، ذخيره قسمتهاي اكسيده و سولفوره را با درنظر گرفتن عيار حد 5درصد به شرح جدول 2نشان ميدهد. استخراج اين معدن بر اساس نتايج اكتشافات اوليه كه نشاندهنده توده كوچكي از ذخيره معدني بود به روش زيرزميني آغاز شد. در سال 1352 و پس از مشخص شدن حجم واقعي اين توده معدني در مطالعات و عمليات اكتشافي صورت گرفته، استخراج از آن به صورت روباز (Open pit) آغاز شد كه تا كنون نيز ادامه دارد.
وجود اين ذخيره معدني باعث ايجاد انگيزه مناسبي براي برنامهريزي و سرمايهگذاري در زمينه توليد فلز روي شد.
اولين مطالعات به عمل آمده در مورد احداث كارخانه توليد شمش روي با استفاده از خاك معدن انگوران پيش از انقلاب اسلامي و توسط بخش خصوصي (سرمايه گذاران شركت كالسيمين) آغاز شد كه با توجه به وضعيت بازار و شرايط اقتصادي ناتمام ماند.
در سال 1360 و با تاسيس شركت ملي سرب و روي ايران، مجددا توليد شمش روي مورد توجه قرار گرفت.
اين شركت در سال 1361 و همزمان با مكانيابي طرح، مطالعات امكان سنجي روشهاي توليد سرب و روي را آغاز كرد كه بر اساس نتايج به دست آمده توليد سرب و روي به صورت جداگانه درنظر گرفته شد. قرارداد احداث كارخانههاي توليد شمش سرب منعقد شد و براي توليد روي نيز ظرفيت 60 هزار تن در سال با استفاده از روش هيدرومتالورژي و ليچ مستقيم كنسانتره مورد تأييد قرار گرفت ولي اجراي طرح به دليل فسخ قرارداد از طرف پيمانكار عملي نشد.
در سال 1362 اين شركت چهار پيشنهاد براي احداث واحد 60 هزار تني توليد شمش روي دريافت كرد كه دو پيشنهاد بر اساس روش فوق، يك پيشنهاد بر اساس كوره ولز، هالوژنزدايي و هيدرومتالوژي و پيشنهاد آخر بر اساس روش پيرو متالوژي بود.
در بررسي اين پيشنهادها، پيشنهاد پيرو متالورژي كنار گذاشته شد و از ميان پيشنهادهاي ديگر، اولويت به روش ليچ مستقيم كنسانتره داده شد.
پس از بررسيهاي به عمل آمده و انجام آزمايشها در سطح Bench scale، مشخص شد كه توليد 60 هزار تن شمش روي با اين روش نيازمند 130 هزار تن كنسانتره است كه در آن زمان، توان توليد اين مقدار كنسانتره در داخل كشور وجود نداشت. به همين دليل از سال 1363 توليد روي با روش كوره ولز، هالوژنزدايي و سپس هيدرومتالوژي و با در نظر گرفتن توان استفاده از باطلههاي حاصل از واحدهاي فلوتاسيون (كارخانه سرب) مورد تأييد قرار گرفت.
استفاده از كوره ولز در سال 1364 نيز توانايي خود را براي توليد روي در سطح پايلوت نشان داد و پس از دريافت و بررسي چهار پيشنهاد در اين زمينه، در سال 1367 قرارداد انجام مهندسي پايه و مهندسي تفصيلي طرح منعقد شد.
طبق اين قرارداد، پيمانكار موظف بود با انجام 12 آزمايش، فلوشيتهاي ارائه شده را به تصويب برساند. اين آزمايشها به دو دليل با شكست مواجه شد. دليل اول ساختار كانههاي اكسيده روي انگوران و نوع و مقدار سيليس موجود در آن بود كه در مرحله فروشويي منجر به تشكيل ژل سيليس ميشد و دوم اينكه مقدار كلر و فلوئور موجود در خاك معدن انگوران به الكتروليت وارد شده و بر ترسيب فلز بر روي كاتد و درجه خلوص آن تاثير منفي داشت.
اين موانع، شمار آزمايشها را به بيش از 4 هزار مورد افزايش داد و در نهايت، اين كارشناسان ايراني بودند كه دو ماه زودتر از پيمانكار خارجي به نتيجه رسيده و راه حل مناسبي را براي موارد فوق يافتند. به هر حال اين مورد نيز نتوانست منجر به تكميل قرارداد و مقدمه احداث كارخانه شود چرا كه پيمانكار تضمين خود را براي راندمان بازيافت روي از 94درصد به 80 درصد و سپس به 76درصد كاهش داده و در نهايت هم از ادامه كار انصراف داد.
در سال 1368، شركت ملي سرب و روي ايران تصميم گرفت احداث كارخانه را به صورت كليد گردان به مزايده گذارد كه با توجه به سابقه ايجاد شده در زمينه احداث اين كارخانه، هيچ شركتي حاضر به ارائه پيشنهاد نشد.
در سال 1370 دو گروه حاضر به انجام مهندسي پايه مقدماتي شدند كه پس از بررسيهاي فراوان، طرح برتر انتخاب و قرارداد مربوطه امضا شد ولي عدم تحقق تأمين مالي مانع از تنفيذ قرارداد شد.
در اين مقطع، شركت ملي سرب و روي ايران به موافقت اصولي واحد 30هزار تني خود بسنده كرد و بر اين اساس كارخانه 15هزار تني توليد شمش روي اين شركت به دست كارشناسان داخلي احداث شد. قبل از اين واحد و در سال 1376 كارخانه 7هزار تني توليد شمش روي دندي (متعلق به شركت كالسيمين كه بعدها ظرفيت آن به 14هزار تن افزايش يافت) با استفاده از روش هيدرومتالوژي و كنسانتره معدن انگوران به عنوان نخستين توليد كننده شمش روي در ايران طراحي و احداث و پس از آن 27 واحد توليدي بزرگ و كوچك احداث شد كه از آن ميان ميتوان به كارخانجات ذوب و روي بافق (با ظرفيت اسمي 30هزار تن در سال) ذوب و احياي روي قشم (20هزار تن در سال)، فرآوري مواد معدني ايران (5/12هزار تن در سال) ذوب و روي بندرعباس (5/12 هزار تن در سال) اشاره كرد.
در ميان 28 واحد توليد شمش روي موجود در كشور، به غير از واحد ذوب و روي بافق كه از كنسانتره سولفيدي استفاده ميكند، كليد كارخانهها از كنسانتره معدن انگوران به عنوان خوراك، تغذيه مينمايند. همچنين، يك واحد با روش پيرومتالوژي و بقيه با روش هيدرومتالوژي مشغول به كار هستند.
در سال 1375 و با توجه به افزايش ارزش فلز روي در بازارهاي جهاني و همچنين استعداد بالقوه كشور در زمينه توليد اين فلز، هيأت دولت توليد يكصد هزار تن شمش روي را در قالب دو واحد 50هزار تني مورد تصويب قرار داد.
در سال 1376 شركت توسعه معادن روي ايران با هدف ايجاد اين ظرفيت توليدي تاسيس شد.
انتخاب ظرفيت و فناوري مورد استفاده خوراك مورد نياز بررسي بازار و مكان يابي طرح در سال 1377 آغاز شد. براي انتخاب ظرفيت، احداث يك واحد يكصد هزار تني با چند واحد با ظرفيت كمتر با مجموع صدهزار تن (50،30،20،15و 10هزار تني) مورد بررسي قرار گرفت.
خوراك كارخانه كنسانتره حاصل از معدن انگوران و محل آن از بين پنج محلي كه بر اساس مطالعات انجام شده مورد تأييد قرار گرفته بودند، با نظر سازمان حفاظت محيط زيست استان زنجان انتخاب شد.
مرحله بعد انجام مطالعات امكانسنجي و تهيه اسناد مناقصه تعيين پيمانكار بود. طبق اين اسناد، شركت كنندگان در مناقصه ميتوانستند بر اساس ظرفيت مورد نظر خود (بين 30 الي 100هزار تن) پيشنهاد مربوطه را تنظيم و ارائه نمايند. برنده اين مناقصه، طرح احداث كارخانه به ظرفيت 40هزار تن بود كه در مرحله دوم به 50 و 60 هزار تن افزايش يافت. ذكر اين نكته ضروري است كه دليل افزايش ظرفيت از 50 به 60هزار تن، توليد 10هزار تن شمش روي با استفاده از روش استخراج با حلال (sx) و به منظور بازيابي روي موجود در كيكهاي حاصل از فروشويي بود ولي در نهايت اين فعاليتها نيز به دليل عدم امكان تأمين مالي طرح، بي نتيجه ماند.
به منظور تأمين سرمايه لازم براي احداث طرح و تضمين فروش محصول، شركت توسعه معدن روي ايران بهترين روش را احداث كارخانه يكصد هزار تني از طريق سرمايهگذاري مشترك و تاسيس شركت مشترك (venture join) و يا روش بيع متقابل (Buy-Back) دانست.
بر اين اساس در دي ماه 1378 اين شركت سه پيشنهاد براي اجراي طرح از طريق تاسيس شركت مشترك دريافت كرد كه پس از انتخاب مناسبترين پيشنهاد، توافقنامهاي در خردادماه 1379 به امضا رسيد كه در نتيجه آن شريك خارجي به عنوان سرمايهگذار، دارنده تكنولوژي و مجري طرح معرفي شد. همزمان با اين توافقنامه مطالعات اوليه براي تهيه مدارك امكان سنجي فني- اقتصادي بانك پسند (BFS) آغاز شد. سرمايهگذار طرح در شهريور ماه همان سال عدم اطمينان خود را از امكان تأمين سنگ معدن مورد نياز طرح اعلام و كار را به حالت تعويق درآورد. پس از آن نيز پيگيريهاي شركت توسعه معادن روي ايران مؤثر واقع نشد و قرارداد در ارديبهشت ماه سال 1380 لغو شد.
در پي تعليق قرارداد فوق، شركت توسعه معادن ايران اقدام به همكاري با پيشنهاد دهنده بعدي كرد كه اين پيشنهاددهنده استراليايي نيز، پس از ممانعت دولت استراليا از عزيمت اتباع آن كشور به خاورميانه و آسياي مركزي (پس از حملات تروريستي يازدهم سپتامبر) مجبور به قطع همكاري شد.
در گام بعد، تلاشهاي شركت توسعه معادن روي ايران براي احداث كارخانه با استفاده از روش بيع متقابل متمركز شد كه در اين زمينه توافقاتي در ديماه سال 1380 با يك مشاركت (كنسرسيوم) خارجي بهعمل آورد كه با توجه به عدم امكان تهيه و ارائه ضمانتهاي مورد درخواست اين مشاركت، اين پيشنهاد نيز پس از مدتي بينتيجه ماند.
در ديماه سال 1381 و باتوجه به اينكه تحقق اين طرح از توانايي يك شركت خصوصي خارج است، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اقدام به مشاركت با شركت توسعه معادن روي ايران كرد و در نتيجه در بهمن ماه همان سال شركت توليد روي ايران را تأسيس كرد تا اين شركت بتواند با استفاده از توانمنديهاي يك شركت خصوصي توام با حمايتبخش دولتي، كارخانههاي يكصد هزارتني توليد شمش روي را احداث كند.
شرح فعاليتهاي شركت توليد روي ايران
باتوجه به كاهش بيسابقه قيمت شمش روي در بازارهاي جهاني، شركت توليد روي ايران در نخستين گام انجام مطالعات امكانسنجي فني و اقتصادي طرح را در دستور كار خود قرار داد كه بر اين اساس احداث طرح با استفاده از روش هيدرومتالوژي از طريق ليچ مستقيم خاك معدن انگوران – تصفيه (به روش ترسيب يا استخراج با حلال) – الكترووينينگ و ذوب و ريختهگري از نظر فني و اقتصادي امكانپذير تشخيص داده شد.
گام بعد، انجام طراحي مفهومي (Conceptual Design) براي دو روش فوق بود كه ميبايست به عنوان پايه و اساس برگزاري مناقصه بينالمللي مورد استفاده قرار ميگرفت.
به موازات اين فعاليتها اين شركت برگزاري مناقصه بينالمللي براي تعيين پيمانكار احداث كارخانههاي يكصد هزار تني توليد شمش روي به روش كليد گردان (Tum Key) را در دستور كار خود قرارداد.
در اين راستا و با درج اولين آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار در ارديبهشت ماه 1382، كار تعيين صلاحيت يازده مشاركت داوطلب براي حضور در مناقصه بر اساس استفاده از بالاترين توان اجرايي داخل كشور، توان فني و تكنولوژي، توان مديريت و اجراي طرحهاي مشابه، توان مالي و امكان تأمين مالي طرح آغاز و پنج مشاركت واجد صلاحيت شناخته شدند.
در تير ماه 1382، اسناد اصلي مناقصه به داوطلبين واجد صلاحيت ارائه و پس از انصراف دو داوطلب، پيشنهادهاي فني و مالي داوطلبين احداث كارخانجات يكصد هزار تني در آبانماه دريافت و مورد ارزيابي دقيق قرار گرفت كه گروه متشكل از شركتهاي كاهنربا و بلند پايه از ايران، اتوكمپو از فنلاند، آب ب از سوئيس و تيم از اسپانيا به عنوان برنده مناقصه (داراي بيشترين امتياز فني و كمترين قيمت) اعلام شد.
نگاهي اجمالي بر توليد روي به روش هيدرومتالورژي
توليد فلز روي با استفاده از روشهاي هيدرومتالورژي كه در دهههاي پاياني قرن بيستم توسعه چشمگيري داشته است، در مقايسه با روشهاي پيرومتالورژي داراي مزيتهاي بسيار زيادي است كه از آن جمله ميتوان به مزيتهاي اقتصادي (هزينه سرمايهگذاري و مصرف انرژي كمتر) و خصوصاً سازگاري بيشتر آن با محيطزيست اشاره كرد.
براي احداث كارخانههاي يكصد هزار تني توليد شمش روي از خاك مستقيم معدن انگوران نيز استفاده از روش هيدرومتالورژي در استخراج فلز از سنگ معدن و توليد شمش روي موردنظر قرار گرفت.
توليد روي به روش هيدرومتالورژي به سه فرآينده عمده زير تقسيم ميگردد كه اساس طراحي مفهومي كارخانههاي يكصد هزار تني را تشكيل ميدهند توليد محلول باردار حاوي روي از طريق فروشويي (Leach) كانه روي خالصسازي محلول باردار حاوي روي (Purification)
ترسيب روي موجود در محلول خالصسازي شده بر روي ورقههاي فلزي با استفاده از جريان برق يكسو (الكترووينينگ)
در فرآيند توليد محلول باردار حاوي روي (Pregnant Leach Solution) ، كانه روي در مرحله فروشويي (Leach) در اسيد سولفوريك حل و روي موجود در خاك به محلول منتقل ميشود. باتوجه به اينكه اسيد سولفوريك حلال مناسبي براي تركيبات اكسيدي روي است، در مواردي كه خاك ورودي اكسيده نباشد، در ابتدا طي يك فرآيند حرارتي روي را به تركيبي اكسيده منتقل كرده و سپس فروشويي انجام ميشود.
باتوجه به تركيب خاك معدن انگوران كه بخش اصلي آن حاوي كانههاي اكسيده روي است، در فرآيند موردنظر براي احداث كارخانجات يكصد هزار تني، خاك معدن، بدون استفاده از فرآيندهاي حرارتي بهصورت مستقيم به مرحله فروشويي وارد ميشود (Direct Leach) كه بر اين اساس سرمايهگذاري احداث كارخانه بين 20 درصد الي 30 درصد كاهش مييابد.
در اين روش بازيابي فلز روي از خاك بيش از 98 درصد است.
در فرآيند خالصسازي و با توجه به اينكه اسيد سولفوريك ناخالصيهاي موجود در خاك را نيز به همراه روي وارد محلول ميكند توليد محلول حاوي روي با كمترين ناخالصي مورد نظر قرار دارد.
اين كار با دو روش قابل انجام است:
الف) روش ترسيب و سمانتاسيون و يا روش مرسوم (Conventional) كه در آن با افزودن مواد (ازجمله پودر روي) ناخالصيهاي مختلف از قبيل كبالت، كادميوم، منگنز و ... به صورت جانشيني از محلول جدا شده و به صورت نمك، هيدروكسيد و يا سولفيد فلز تهنشين ميشوند.
ب) روش استخراج با حلال (Solvent Extraction) كه در مقايسه با حذف ناخالصيها از محلول در روش قبل، اين روش براساس استفاده از خاصيت «جذب انتخابي» برخي از مواد بنا نهاده شده است. در اين روش محلول آبي حاوي فلز روي و ناخالصيهاي ديگر در تماس با يك محلول آلي قرار ميگيرد كه حاوي ماده استخراجكننده (Extractant) است. بر اثر همجواري اين دو محلول، ماده استخراجكننده، روي را از فاز آبي به فاز آلي منتقل ميكند. در مرحله بعد با انتقال روي از فاز آلي به يك فاز آبي عاري از ناخالصي، عمل خالصسازي پايان مييابد.
اين روش كه تاكنون براي فلزات ديگر ازجمله مس با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته است، در زمينه توليد فلز روي بيشتر براي توليد روي ثانويه (توليد روي از مواد بازيافتي) كاربرد داشته و در معيار صنعتي، تنها نمونه آن كارخانه اسكورپيون در ناميبيا است كه عليرغم گذشت بيش از نه ماه از راهاندازي آن، واحدها با يكديگر هماهنگ نبوده و كارخانه آماده تحويل نيست.
گذشته از فقدان مراجع مناسب صنعتي در اين زمينه، يكي از نقاط ضعف اين روش در توليد روي اين است كه تاكنون ماده آلي با خاصيت جذبي انتخابي روي شناخته نشده است. مادهآلي كه امروزه مورد استفاده قرار ميگيرد EHPA)2(D علاوه بر فلز روي،؛ عناصر همراه آن را نيز (ازجمله آهن، نيكل و مس) جذب ميكند كه در نتيجه آن، محلول خروجي از مرحله خالصسازي داراي ناخالصيهاي بيش از حد مجاز است.
در مرحله الكترووينينگ با استفاده از جريان برق مستقيم، محلول خالصسازي شده كه در اين مرحله الكتروليت ناميده ميشود باردار شده و در نتيجه آن، يونهاي فلز روي بر روي صفحات آلومينيومي كاتد رسوب ميكند. بر اين اساس و پس از گذشت 48 ساعت، بيشتر روي موجود در الكتروليت به كاتدها منتقل ميشود كه درصورت عدم حضور ناخالصيهاي بيش از حد مجاز، خلوص فلز روي ميتواند تا مرز 999/99 درصد نيز برسد.
پس از اين مرحله ورقه فلزي توليد شده از دو طرف كاتد جدا و پس از ذوب در كورههاي تعبيه شده، توسط ماشين ريختهگري در قالبهاي استاندارد 25 كيلوگرمي ريختهگري و آماده ارائه به بازار ميشود.
همچنين با توجه به عيار سرب (6 درصد) و كادميوم (22/0 درصد) در خاك معدن انگوران، در اين كارخانه واحدهاي جانبي نيز براي بازيابي سرب و كادميوم از پسماند واحد فروشويي و تبديل آن به مواد قابل فروش در بازارهاي داخلي و جهاني در نظر گرفته شده است. براين اساس، محصولات جانبي كارخانه شامل مواد حاوي سرب براي استفاده در كوره كالدو و همچنين كادميوم اسفنجي (با خلوص 98/99 درصد) قابل ارائه به بازار خواهد بود.

براي نخستين بار در كشور
كلاف ورق فولادي آجدار در كارخانه نورد و لوله اهواز توليد شد
ايسنا 4/2/83
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
براي نخستين بار در كشور شركت نورد و لوله اهواز موفق به توليد ورق فولادي آجدار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در منطقه خوزستان ـ بر پايه اعلام روابط عمومي شركت نورد و لوله اهواز مهندس سيدعلي ذاكري، مدير عامل اين شركت، توليد ورقهاي آجدار فولادي را نوعي جهش صنعتي خواند و اظهار كرد: « بهينهسازي فعاليتها و توليد محصولات جديد و دستيابي به كيفيت مطلوب براي افزايش رضايت مشتريان يكي از اهداف اساسي شركت است.»
وي تأكيد كرد: « توليد ورق فولادي آجدار در شرايطي تحقق يافته است كه اين شركت سال گذشته بالاترين ركورد توليد خود را به ميزان 307 هزار تن كلاف ورق فولادي به ثبت رسانده است.»
ذاكري از تلاشهاي هماهنگ مديران و كاركنان دستاندركار در توليد اين محصول قدرداني و حركت رو به رشد نيروهاي داخلي در عرصه جديد صنعت را تحسين كرد.
ورقهاي آجدار توليد شده در شركت نورد و لوله اهواز از خمله توليداتي است كه مصارف گوناگوني در صنايع كشور دارد. از اين محصول ميتوان در صنايع خوروسازي، انواع سازههاي صنعتي، كفروها، سوله، داربستهاي فلزي، ايجاد معابر فلزي در ارتفاعات بلند و نيز پوشش كف كشتيهاي تجاري استفاده كرد. اين محصول به دليل آجدار بودن سطح آن باعث ايجاد اصطكاك بين دو سطح شده و از ايجاد لغزندگي جلوگيري ميكند.
انتهاي پيام


خط جديد توليد شرکت آلومتک ششم اردبيهشت راه اندازي مي شود
مهر 4/2/83
به منظور بهبود هادي هاي خطوط انتقال و توزيع در کشور ، خطوط جديد توليدي شرکت آلومتک يکشنبه ششم ارديبهشت ماه جاري با حضور وزير نيرو به بهره برداري مي رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، خط تبديل راد آلومينيوم آلياژي به سيم آلياژي ، خط توليد انواع هادي هاي آلياژي براي خط انتقال و توزيع و توليد انواع OPGW از جمله خطوطي است که در شرکت آلومتک ، نخستين توليد کننده هاديهاي کشور ، به بهره برداري مي رسد.
با ايجاد امکانات توليد هادي هاي آلياژي شرايط جايگزيني اين نوع هادي با هادي هاي آلومينيومي مقاوم شده با سيم گالوانيزه فولادي مهيا مي شود.
امکان افزايش انتقال انرژي به ميزان 30 درصد بيشتر از هادي هاي معمولي ، خوردگي کمتر، تحمل حرارت بالاي 110 درجه سانتيگراد ، رطوبت و آلودگي هوا از جمله ويژگيهاي خاص هادي هاي آلياژي است که در تمام کشورهاي پيشرفته جهان از آن استفاده مي شود.
با نصب اين خطوط سالانه حدود هفت هزار تن راد آلياژي تبديل به مقاطع مختلف مي شود


دبير اتحاديه سرب و روي ايران در گفت و گو با "مهر":
توليد روي امسال به بيش از يکصد هزار تن افزايش مي يابد
مهر 2/2/83
در پنج سال گذشته به علت ادغام وزارت خانه هاي معادن و فلزات با صنايع و توجه بيشتر به بخش صنعت ، بخش معدن رشد کمتري داشته است.
دبير اتحاديه سرب و روي ايران درگفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در صورت تامين مواد اوليه مورد نياز و عدم افزايش قيمت مواد اوليه ، امسال توليد روي در کشور به بيش از يکصد هزار تن خواهد رسيد.
حسن حسينقلي با اشاره به افزايش توليد روي در سال جاري گفت: در سال گذشته حدود 70 هزار تن روي در کشور توليد شد که اين ميزان امسال به بيش از يکصد هزار تن خواهد رسيد.
وي تصريح کرد: اميد است امسال با افزايش توليد کنسانتره توسط واحدهاي فرآوري روي ، تامين مواد اوليه مورد نياز وافزايش نيافتن قيمت آنها، مشکل واحدهاي توليد کننده روي برطرف شود.
به گفته وي، واحدهاي توليد کننده سرب و روي سرمک، کالسيمين، کاني فرآوران، تيران و سوژميران از جمله واحد هايي هستند که مواد اوليه مورد نيازشان توسط معدن انگوران تامين مي شود و مابقي واحدها اين مواد اوليه را ازمعدن خودشان تامين مي کنند.
دبير اتحاديه سرب و روي ايران با اشاره به طرح هاي اکتشاف گفت: طرح اکتشاف مهدي آباد يزد و طرح اکتشاف معادن روي در اطراف معدن انگوران زنجان از طرح هاي مورد نظردر برنامه هاي آتي است.
وي درباره قيمت روي تصريح کرد: قيمت يک تن فلز روي يک هزار دلا ردر بازارهاي جهاني و در بازارداخلي هر کيلو روي 900 تا يک هزار تومان است که اين ميزان قيمت به نوسانات بازار و اينکه روي توليدي مربوط به کدام شرکت است بستگي دارد.
وي ميزان صادرات سرب و روي را در سال گذشته حدود 30 هزار تن اعلام کرد و افزود: امسال اين ميزان به بيش از 60 هزار تن خواهد رسيد.
حسينقلي با اشاره به ورود سرب و روي در بورس فلزات گفت: تمام عمليات اجرايي ورود روي به بورس انجام شده و تا پايان ادريبهشت وارد بورس فلزات خواهد شد.
وي با بيان اينکه 100 درصد توليد روي در دست بخش خصوصي قرار دارد افزود: به علت اينکه تعداد توليد کنندگان فلز روي در کشورزياد است( 30 شرکت) بستر مناسب براي ايجاد رقابت فراهم مي شود که اين امربه واقعي و شفاف تر شدن قيمت و در نتيجه افزايش صادرات مي انجامد.
به گفته وي، در حال حاضرمکانيزم بازارقيمت روي را درخارج ازبورس تعيين مي نمايد و پس از ورود فلز روي به بورس قيمت روي تعيين مي شود.
وي با اشاره به اينکه توليد فلز روي بيش از مصرف داخلي است، تصريح کرد: به همبن علت قيمت فعلي آن تا حدودي واقعي بوده و اين درحالي است که فلزات مس ، فولاد و آلومينيوم که توسط بخش دولتي توليد مي شود تقاضاي آنها بيشتر از عرضه است و در گذشته قيمت توسط دولت تعيين مي شد که براي توليد کنندگان آنها ورود به بورس فلزات سود آوربوده و قيمت واقعي اين فلزات در بورس تعيين مي شود.
eqbalnia آفلاين است پاسخ با نقل قول
قديمي April 29th, 2004, 21:44   #5
eqbalnia
Junior Member
 
تاريخ عضويت: Mar 2004
ارسالها: 22
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 0 بار در 0 پست
eqbalnia (سطح 0)
0

المپيك تقاضاي فولاد را افزايش داد
دنياي اقتصاد 10/2/83
گروه بورس:رشد سريع اقتصادي در خاور دور كه توسط چين و هند هدايت ميشود باعث افزايش تقاضاي فولاد شده است. المپيك سال 2008 باعث اصلي درخواستهاي چين است، اما بدنبال آن ، چين در حال توسعه زير ساختهاي اقتصادي خود ميباشد به همين دليل هر ساله حداقل 20 ميليون تن فولاد براي واردات نياز خواهد داشت، به دنبال آن هندوستان به دنبال برنامههاي توسعه اقتصادي به خصوص در بخش ساختمان است و به همين علت هندوستان نيز طرحهاي افزايش توليد فولاد دارد.
اما در كوتاه مدت در خلال ماه مه، به علت تعطيلات يك هفته اي چين، بازار آهن قراضه روبه ركود گذاشته است، بعضي از دستاندركاران انتظار دارند اين ركود در پايان ماه مهتغيير يابد، اما عده اي ديگر معتقدند كه اين تغيير را بايد در ماه ژوئن انتظار داشت، دليل آن اينست كه به علت قطع برق بسياري از كارخانجات توليد خود را در حد 4 روز در هفته پائين آورده اند، از سوي ديگر خريدهاي آهن قراضه كه در خلال ژانويه تا مارس صورت گرفته در راه است، اين مساله باعث شده تا بسياري از خريداران آهن قراضه چين دست از خريد بردارند، اين وضعيت باعث بوجود آمدن انتظار كاهش بيشتر قيمت قراضه در بعضي از خريداران شده است تا آنجا كه توقع دارند قراضه كلاس 1 را در قيمت 250 دلار هر تن سي اند اف بنادر جنوبي چين خريداراي نمايند. دستاندركاران اظهار ميدارند وضعيت فعلي بسيار حساس است چرا كه قيمتهاي داخلي چين پائين تر از قيمتهاي وارداتي است، بنابراين تاخير در واردات جديد تا آنجا ممكن است پيش برود كه قيمتها در بازار داخلي چين به سطح بينالمللي برسد.
اين مسلم است كه بازار چين به يك دوره تنفس نياز دارد تا موجوديهاي انبار از يك طرف تخليه گردد و از سوي ديگر بنادر چين كه انباشته از مواد اوليه آهن است ظرفيت خالي پيدا كند.
در اين ميانه تجار چين از فرصت استفاده كرده و در حال عرضه محصولات چين به خريداران خارجي هستند، شايد توسعه صادرات چين دوره بازگشت اين كشور را به خريداران از خارج كوتاه نمايند.
در اين ميانه كارخانجات بزرگ چين در حال محكم كردن جاي پاي خود در مناطق اصلي عرضه مواد اوليه به خصوص سنگ آهن هستند، در اين هفته 4 كارخانه اصلي چين در حال مذاكره براي خريد 40درصد از سهام يك معدن سنگ آهن در استراليا شده اند، پيش بيني ميشو دكه معدن مذكور سالانه 12 ميليون سنگ آهن قابل برداشت داشته باشد. عمر مفيد اين معدن 20 سال برآورد شده است.افزايش قيمت فولاد موجب کندي معاملات در بورس فلزات شده است
دنياي اقتصاد 10/2/83
گروه بورس: در روزهاي اخير ميزان تقاضا براي فولاد در بورس نسبت به هفتههاي نخست سالجاري افزايش يافته است.
يک کارگزار بورس فلزات در گفتوگو با خبرگزاري مهر، علت افزايش قيمت فولاد در کشور را ناشي از افزايش قيمت جهاني بيان کرد و گفت: علت افزايش قيمت فولاد در بازارهاي جهاني ، افزايش تقاضاي چين براي اين محصول بوده است.
نصرالله برزني افزود: در حال حاضر کشور چين درصدد است با اتخاذ سياست کنترل بر مصرف خود موجب کاهش قيمت جهاني فولاد شود که بهتدريج روند افزايش قيمت متوقف خواهد شد.
وي با بيان اينکه افزايش قيمت فولاد تا حدودي به کندي معاملات در اين بورس منجر شده است افزود: در روزهاي گذشته به علت نياز مشتريان به فولاد شاهد تقاضاي بيشتر براي اين محصول نسبت به هفتههاي نخستين سال جاري در بورس هستيم.
برزني در باره روند افزايشي قيمت فولاد گفت: قيمت آهن در زمان راه اندازي بورس فلزات 260 تومان در هرکيلو بود که در حال حاضر اين ميزان به 450 تومان رسيده است.
وي اضافه کرد: قيمت فولاد در کشور نسبت به افزايش قيمتهاي جهاني آن کمتر بوده است و قيمت آن از180 دلار در هر تن در زمان راه اندازي بورس فلزات در حال حاضر به 440 دلار رسيده است.سرمايه گذاري براي توليد فولاد آلياژي بايد در اولويت توسعه صنعت فولاد باشد
دنياي اقتصاد 10/2/83
گروه بورس: فولاد آلياژي به عنوان آينده صنعت فولاد ايران بايد به منظور حضور در بازارهاي جهاني توليد شود و به بازار داخل اتکا نشود.
يک کارشناس اقتصادي در گفتوگو با خبرگزاري مهر گفت: براي توسعه بخش فولاد کشور بايد بستر مناسب براي توليد فولاد آلياژي براي حضور در بازارهاي جهاني فراهم شود.
حسين اعتمادي افزود: در حال حاضر ظرفيت توليد بيش از 15 ميليون تن فولاد در کشور ايجاد شده است و مسوولان در حال تدوين برنامه اي براي افزايش اين ظرفيت تا 30 ميليون تن هستند.
وي گفت: دولت بايد سرمايه گذاري در زمينه نورد را رها کند و سرمايه گذاري براي توليد سنگ آهن، شمش و فولاد و به ويژه فولاد آلياژي را در الويت قرار دهد.
وي درباره مزيتهاي فولاد آلياژي تصريح کرد: اين نوع فولاد علاوه برکاربرد در صنايع، با افزايش ارزش افزوده بيشتر ميتواند به کاهش هزينههاي بسياري از صنايع از جمله صنايع تجهيزات سازي و توليد ماشين آلات منجر شود.
اعتمادي افزود: درحال حاضرسهم زيادي از انواع فولاد آلياژي مورد نياز صنايع از کشورهاي آلمان، کره، ژاپن وارد مي شود که با توليد اين محصولات در ايران ضمن جلوگيري از خروج ارز ، امکان تهيه ارزانتر مواد اوليه براي صنايع به وجود خواهد آمد.
وي تصريح کرد: براي اينکه توليد فولاد آلياژي توجيه اقتصادي داشته باشد بايد توليد آن در مقياس اقتصادي انجام شود، براي مثال ممکن است يک نوع فولاد آلياژي در کشورسالانه 20 هزار تن مصرف داشته باشد اما مقياس اقتصادي توليد آن يک صد هزار تن باشد.
وي نامناسب بودن عوامل محيطي و شبکه حمل و نقل، نداشتن اطلاعات از بازارهاي جهاني و عدم دسترسي به فناوري مورد نياز را از جمله چالشهاي پيش روي توسعه صنايع فولاد آلياژي در ايران برشمرد.


در سال جاري : حجم توليد آلومينيوم 10 تا 20 درصد افزايش خواهد يافت
دنياي اقتصاد 10/2/83
وزارتخانه‏هاي صنايع و معادن و بازرگاني براي حمايت از توليدكنندگان آلومينيوم بايد تعرفه واردات را تا يك درصد كاهش دهند.
همت الله فاضلي، مدير هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان آلومينيوم، در گفتوگو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر تعرفه واردات آلومينيوم4 درصد است، كه با توجه به قيمت بالاي آن در سطح جهاني قيمت آلومينيوم وارداتي به شدت افزايش مي‏يابد.
وي با بيان اين كه توليد آلومينيوم در حال حاضر 160 هزار تن در سال است، تصريح كرد: در سال جاري حجم توليد 10 تا 20 درصد افزايش خواهد يافت.
فاضلي، همچنين از صادرات آلومينيوم به ميزان400 تا 500 هزار تن در سال به آلمان خبر داد و تصريح كرد: با وجود آن كه قيمت توليدات داخلي در سطح بينالمللي نيست؛ اما صادرات آلومينيوم كشور بين 400 تا 500 هزار تن است. مدير اتحاديه صنايع آلومينيوم، با اشاره به افزايش قيمت در سطح جهاني اظهار داشت: قيمت‏هاي داخلي با تبعيت از قيمت‏هاي جهاني افزايش يافته و اين روند طبق پيش‏بيني‏ها تا سه ماه آينده ادامه خواهد يافت.


تعمیرات در ذوب آهن اصفهان
دنياي اقتصاد 10/2/83
بر اساس برنامهريزيهاي انجام شده، بخشهاي عمده خط توليد ذوب آهن اصفهان شامل كوره بلند شماره دو، آگلومراسيون، فولادسازي و ريختهگري مداوم تحت تعميرات اساسي قرار ميگيرد.
به گزارش روابط عمومي شركت ذوبآهن اصفهان مهندس احمد كيوانآرا معاون بهرهبرداري اين شركت با اعلام اين مطلب گفت: كوره بلند شماره دو ذوب آهن اصفهان پس از كار مستمر و مداوم 27 ماهه براي تعميرات اساسي درجه سه متوقف شد.
وي افزود: كوره بلند شماره دو با حجم دو هزار مترمكعب و توليد ميانگين چهار هزار تن چدن در شبانهروز، بخش اعظم توليد اين مجتمع صنعتي را به عهده دارد.
معاون بهرهبرداري ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه به فرصت به دست آمده در بخشهاي ما قبل و ما بعد كوره بلند تعميرات به صورت همزمان انجام ميگيرد.
در بخش آگلومراسيون نيز از سه ماشين، دو آگلوماشين تعمير خواهد شد. اين در حالي است كه تعميرات قبلي اين آگلوماشينها، همزمان با تعميرات كوره بلند شماره دو در 27 ماه پيش صورت گرفته بود.
مهندس كيوان آرا افزود: در بخش فولادسازي ذوب آهن اصفهان كه وظيفه اصلي توليد فولاد را به عهده دارد. بخشي از كارهاي بازسازي سالهاي قبل و ريختهگري شماره شش مداوم نيز تعميرات اساسي انجام ميگيرد.
معاون بهرهبرداري ذوب آهن اصفهان در پايان با تبريك روز كارگر به همه كاركنان، تلاش اين صنعتگران را در عرصههاي خودكفايي در بخشهاي مختلف ذوب آهن اصفهان ستود.روند افزايشي قيمتهاي جهاني فولاد
دنياي اقتصاد 9/2/83
روند افزايش قيمت فولاد در بازارهاي جهاني ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاري فارس، قيمتهاي جهاني فولاد بر اساس ميانگين شاخص قيمتهاي فولاد موسسه بينالمللي (CRU) در سه ماهه نخست سال 2004 ميلادي نسبت به سه ماهه آخر سال 2003 ميلادي به ميزان 30 درصد توسط شركت (ISCOR) كه توليدكننده فولاد آفريقاي جنوبي است، افزايش يافته و اين روند همچنان رو به افزايش باقي ميماند.
بر اساس اين گزارش، قيمتهاي كلاف نورد گرم داخلي ايالات متحده تا 46 درصد در همين زمان افزايش يافته و قيمتهاي محصولات طويل تا 25 درصد در آمريكا افزايش يافتهاند.
بنا بر اين گزارش، پيشبيني ميشود به دليل ذخيره سازي بازرگانان و مصرفكنندگان نهايي فولاد، مصرف فولاد آفريقاي جنوبي در ژانويه و فوريه سال 2004 به ميزان 7/16 درصد نسبت به سال قبل افزايش يابد.ركورد شكني توليد فولاد در ماه مارس
دنياي اقتصاد 9/2/83
توليد فولاد خام جهان در ماه مارس و سه ماه اول سال جاري ميلادي كه 98 درصد آن در 62 كشور عضو انجمن آهن فولاد انجام ميگيرد به ترتيب 905/85 و 699/247 ميليون تن بوده است و در مقايسه با دورههاي مشابه سال گذشته به ترتيب 9/5 و 7/8 درصد افزايش از خود نشان داده است. توليد ماه مارس 2004 در تاريخ فولاد جهان ركورد ماهيانه به شمار ميآيد.
ميزان توليد فولاد خام اتحاديه اروپا (25) در ماه مارس 836/16 ميليون تن برآورد شده است. توليد فولاد اين ناحيه نسبت به ماه مارس سال قبل 8/1 درصد كاهش ولي نسبت به سه ماه اول سال 2003،1/2 درصد افزايش داشته است. آلمان بزرگترين توليد كننده فولاد در اتحاديه اروپا با 041/4 ميليون تن فولاد خام نسبت به ماه فوريه سال جاري 98 هزار تن كاهش توليد داشته است.
در ديگر كشورهاي اروپا نسبت به مارس سال گذشته با توليد 385/2 ميليون تن توليد، 2/8 درصد افزايش توليد به ثبت رسيده است. افزايش توليد در سه ماهه اول سال جاري نسبت به سال گذشته 4/9 درصد بوده است. كشور تركيه پيشتاز توليد كننده اين گروه در ماه سوم سال 2004 با 771/1 ميليون تن توليد 6/12 درصد رشد توليد نسبت به ماه مارس سال قبل از خود نشان داده است. پيشبيني ميشود ميزان توليد اين كشور در آخر سال 2004 به مرز 20 ميليون تن برسد.
كشورهاي مشترك المنافع در سومين ماه سال جاري با توليد 623/9 ميليون تن نسبت به ماه مارس سال گذشته 9درصد رشد داشتهاند و مقايسه سه ماهه اول سال جاري وگذشته از 1/10 درصد افزايش توليد خبر ميدهد. روسيه پيشتاز توليد كننده اين گروه در مارس وسه ماه اول سال 2004 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 2/5 و 2/6 درصد افزايش توليد داشته است.
كشورهاي شمال آمريكا با 7/10 ميليون تن توليد نسبت به ماه مارس سال قبل 5/2 درصد كاهش توليد داشتهاند. ميزان افزايش توليد كشور آمريكا 7/0 درصد به ثبت رسيده است. دراين ناحيه فقط آمريكا افزايش توليد داشته است.
كل ميزان توليد خام آمريكاي جنوبي 807/3 ميليون تن بوده و نسبت به مارس سال گذشته 4/2 درصد افزايش به همراه داشته است. برزيل سرگروه توليد كننده فولاد اين ناحيه در مارس و سه ماهه اول سالجاري به ترتيب 743/2 و 993/7 ميليون تن توليد كرده و رشد توليد در دورههاي مشابه نيز به ترتيب 9/3 و 6 درصد بوده است.
توليد فولاد قاره آفريقا 301/1 ميليون تن گزارش شده است كه نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 2/2 درصد كمتر بوده است. كشور آفريقاي جنوبي توليد كننده پيشتاز اين گروه با توليد 734 هزار تن فولاد نسبت به ماه مارس سال قبل 3/9 كاهش داشته است.
در ناحيه خاور ميانه با 088/1 ميليون تن توليد در ماه مارس، نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/5 درصد افزايش توليد به چشم ميخورد. كشور ايران پيشتاز اين گروه با 11 درصد رشد توليد 663 ، هزار تن توليد كرده است.
توليد آسيا با 3/11 درصد رشد توليد در مارس 2004 به 413/39 ميليون تن رسيده است. در سه ماهه اول سالجاري در اين ناحيه 593/113 ميليون توليد فولاد به ثبت رسيده است. كشور چين به عنوان پيشتاز توليد كننده فولاد جهان و آسيا با توليد 285/9 در ماه سوم سالجاري نسبت به مارس سال گذشته 1/23 درصد رشد توليد از خود نشان داده است.
قاره اقيانوسيه با توليد 753 هزار تن توليد 7/11 درصد افزايش توليد داشته است.
شاخصهاي مهم و پيشبينيها
*قاره آسيا(از جمله خاورميانه) در شرايط كنوني بيش از 47درصد فولاد دنيا را توليد ميكند.
* كشور چين به تنهايي 8/24 درصد فولاد جهان را توليد ميكند.
ميزان توليد سال 2004 تركيه به عنوان پيشتاز گروه ديگر كشورهاي اروپا و كشورهاي اسلامي 20 ميليون تن تخمين زده ميشود واحتمالا در اين دوره در رده بندي 10 كشور اول جهان قرار خواهد گرفت.
* تنها در ناحيه شمال آمريكا كاهش توليد به چشم ميخورد.
* توليد فولاد جهان در سال جاي يك ميليارد تن تخمين زده ميشود.
* درسال جاري ميزان توليد فولاد كشور چين 240 ميليون تن و كشور جمهوري اسلامي ايران نيز در حدود 3/8 ميليون تخمين زده ميشود.
* بحران كك حاكم در جهان منجر به فعالتر شدن واحدهاي توليد آهن اسفنجي و احداث واحدهاي جديد DRI خواهد شد.مديرعامل شركت آلومتك: طرح توسعه شركت بيش از10ميليون دلار صرفه جويي ارزي در پي خواهد داشت
دنياي اقتصاد 7/2/83
طرح توسعه شركت آلومتك ديروز با حضور مهندس حبيب الله بيطرف،وزير نيرو، به بهره‏برداري رسيد.
به گزارش ايلنا، مهندس عبدالحسين مقدم، مديرعامل شركت آلومتك، درحاشيه مراسم بهره برداري از طرح توسعه شركت آلومتك گفت:‏ توليد شركت در حدود 7000 تن فلزات آلياژي، 3300 كيلومتر فيبر نورد، 4500 تن هادي‏هاي ACSR است،كه مجموعا 10 ميليون و 333 هزار دلار صرفه جويي ارزي را براي كشور در پيخواهد داشت.
وي افزود: ‏اين پروژه در يك زمان 18 ماهه تعريف شده و 7 ميليارد و 588 ميليون و 946 هزار ريال و 2 ميليون و 862 هزار و 83 يورو هزينه در بر داشته است.افزايش قيمتها تا شهريورماه ادامه خواهد داشت
دنياي اقتصاد 7/2/83
گروه بورس: افزايش قيمت محصولات فولادي در بازارهاي داخلي تا پايان شهريورماه ادامه خواهد داشت.
رييس اتحاديه آهنفروشان تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: قيمت فلزات در بازار داخلي تا 10 الي 15 درصد افزايش خواهد يافت.
محمد آزاد تقاضاي 30 ميليون تني فولاد چين را از دلايل افزايش قيمت فولاد عنوان كرد و گفت: دولت چين با تقاضا 30 ميليون تن فولاد در بازارهاي جهاني باعث افزايش قيمت فولاد در بازار شده است وي ادامه داد: همچنين كاهش تعرفه فولاد در آمريكا از 30 درصد به 6 درصد باعث شده تا واردات فولاد به آمريكا افزايش پيدا كند.
آزاد تصريح كرد: اين دو عامل باعث شده است تا تقاضا از سوي اين كشورها در بازارهاي جهاني افزايش پيدا كند و قيمتها به سرعت بالا رود.
رييس اتحاديه آهنفروشان تهران در باره افزايش قيمتها گفت: قيمت شمش آهن در آذرماه گذشته تني 250 دلار بوده كه در حال حاضر شمش آهن با قيمت 420 دلار در هر تن معامله ميشود وي درباره افزايش قيمت آهن قراضه گفت: در ششماه اول سال 82 قيمت هر تن قراضه 70 دلار بوده و اين در حالي است كه از ابتداي امسال قيمت هر تن قراضه به 310 دلار رسيده است.
آزاد درباره روند افزايش قيمتها گفت: قيمتهاي جهاني در 20 روز گذشته ثابت مانده است.
وي ادامه داد: توليدكنندگان داخلي ميخواهند قيمت محصولات خود را با قيمتهاي جهاني هماهنگ كنند.
eqbalnia آفلاين است پاسخ با نقل قول
قديمي May 5th, 2004, 20:47   #6
Reza
مدیر سایت
 
تاريخ عضويت: Feb 2004
ارسالها: 2,332
تشکر: 392
تشکر از ايشان: 10,983 بار در 1,010 پست
Reza امتياز غيرفعال است
0

رشد قيمت جهانى فولاد

ايسنا: « قيمت فولاد پس از يك تغيير ۱۰ درصدى حدود چهار سال ثابت خواهد ماند.» تقى بهرامى - رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران گفت: «در حال حاضر قيمت جهانى فولاد تا ۷۵ درصد افزايش يافته در حالى كه توليدكنندگان داخلى حداكثر تا ۵۳ درصد افزايش قيمت محصولات داشته اند.» وى گفت: «قبلاً محصولات كارخانه هاى فولادى از سوى واسطه ها خريدارى و به مصرف كنندگان فروخته مى شد، در حالى كه پس از راه اندازى بورس فلزات، اين سود به نفع توليدكنندگان شد و شفاف سازى قيمت ها را نيز به همراه داشت.» وى با بيان اينكه قيمت مواد اوليه وارداتى مورد نياز واحدهاى توليدكننده فولاد حدود ۸۰ درصد افزايش يافته است، اظهار داشت: «كنترل قيمت هاى فولاد داخلى و جلوگيرى از افزايش بيش از حد قيمت ها بايد توسط وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگانى انجام شود؛ طورى كه قيمت مواد اوليه، هزينه قيمت تمام شده و سود كارخانه هاى توليدكننده مشخص شود و براساس آن قيمت فروش هر واحد تعيين شود.» وى با اشاره به نقش تعيين كننده فولادش در صنايع مختلف گفت: «افزايش قيمت جهانى فولاد، افزايش قيمت لوازم خانگى و خودرو را به همراه خواهد داشت.»

بهرامى بيشترين تاثير افزايش قيمت فولاد را در بخش مسكن به ميزان ۵ تا ۱۰ درصد اعلام كرد و افزود: «با فعال شدن تمام معادن سنگ آهن و افزايش توليد فولاد، نيازى به واردات سالانه هفت ميليون تن فولاد نخواهد بود و اين كار نيازمند حمايت دولت و پرداخت وام هاى كم بهره و طولانى مدت است.»

وى سهم بخش خصوصى را در توليد فولاد طى سال گذشته ۴۰۰ هزار تن اعلام كرد و گفت: «با راه اندازى هفت واحد خصوصى توليدكننده فولاد امسال بيش از ۳ ميليون تن فولاد توسط بخش خصوصى توليد خواهد شد.»

شرق
Reza آفلاين است پاسخ با نقل قول
قديمي May 10th, 2004, 17:47   #7
eqbalnia
Junior Member
 
تاريخ عضويت: Mar 2004
ارسالها: 22
تشکر: 0
تشکر از ايشان: 0 بار در 0 پست
eqbalnia (سطح 0)
0

در برنامه چهارم ظرفيت توليد شمش فولاد بايد بيش از سه برابر افزايش يابد
مهر 21/2/83
مديرعامل شرکت نورد و لوله اهواز گفت: با توجه به افزايش تقاضاي فولاد در کشور و افزايش مصرف فولاد به 18 ميليون تن طي برنامه چهارم توسعه، ظرفيت توليد شمش فولاد، بايستي به بيش از سه برابر افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس سيدعلي اصغر ذاکري افزود: در حال حاضر با توجه به ظرفيت فعلي توليد فولاد در کشور (13 ميليون تن) توليد شمش فولادي، حدود 8 ميليون تن است که اين ميزان نياز کارخانه هاي داخلي را تامين نمي کند.

وي با اشاره به اينکه با رشد مصرف و افزايش تقاضاي محصولات فولادي در کشور طي سالهاي آينده توليد فولاد داخلي حداقل مي بايست به 25 ميليون تن افزايش پيدا کند، تصريح کرد: اين افزايش ظرفيت توليد ضمن تامين نياز کارخانه هاي نورد داخلي براي کسب درآمد ارزي، مي تواند 7 ميليون تن نيز صادرات فولاد ساخته شده را به همراه داشته باشد.

ذاکري يادآور شد: ادامه حيات صنايع شکل دهي فلزات، منوط به افزايش توليد شمش و فولاد بوده و ضروري است، ظرفيت سازي در اين صنعت صورت پذيرد.

وي گفت: ارزش افزوده شکل دهي فلزات، در صنعت نورد بسيار بالا بوده تا جايي که در ساير مراحل شکل دهي، مانند تبديل ورق به اتاق خودرو، لوازم خانگي، لوله، پروفيل و ساير توليدات حساس، اين ارزش افزوده، به چندين برابر افزايش پيدا مي کند.

مديرعامل شرکت نورد و لوله اهواز با اشاره به اشتغالزايي صنعت فولاد يادآور شد: به ازاي هر شغل مولد مستقيم 5 تا 7 شغل غير مستقيم بوجود مي آيد که اين اشتغالزايي شامل صنايع شکل دهي فلزات، حمل و نقل، توزيع و فروش مي شود.

وي اظهار داشت: با توجه به اين امر، مشخص مي شود، صنعت شکل دهي فلزات، از جمله صنايعي است که بازتاب هاي مستقيم و غير مستقيمي بر ميزان نرخ اشتغالزايي و کاهش ميزان بيکاري دارد.

ذاکري مهمترين چالشي که صنعت شکل دهي فلزات با آن روبروست، ناکافي بودن سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي برشمرد و اضافه کرد: هنوز کشور فرآيند توسعه صنعتي را پشت سرنگذاشته و ضروري است، به موازات افزايش توليد فلزات، روي صنايع پايين دستي آن نيز سرمايه گذاري هاي قابل ملاحظه اي صورت پذيرد.

وي با اشاره به برنامه هاي پيش بيني شده شرکت نورد و لوله اهواز براي صادرات 40 هزار تن محصول نهايي، تصريح کرد: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته، صادرات تا سقف 10 درصد توليدات به خارج کشور، پيش بيني مي شود.

مهندس ذاکري با پراهميت شمردن برپايي دومين کنفرانس شکل دهي فلزات ايران، گفت: با توجه به اهميت موضوع ارتباط بنگاههاي اقتصادي با دانشگاهها و مراکز توليد علم و دانش، اين شرکت حمايت از برپايي چنين گردهمايي هايي را در راستاي سياست هاي کاري خود دنبال مي کند.

يادآور مي شود، دومين کنفرانس شکل دهي فلزات و مواد ايران MATFORM83 از سوي دانشکده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف و با همکاري شرکت نورد و لوله اهواز 22 تا 24 ارديبهشت ماه امسال در محل دانشکده مواد دانشگاه صنعتي شريف، برگزار مي شود.


دلايل افزايش قيمت فولاد
دنياي اقتصاد 21/2/83
(1 چگونگي تعيين قيمتها در عدم حضور در بورس فلزات تهران
پيش از راهاندازي بورس فلزات تهران، قيمت فلزات عمدتا متاثر از واردات اين محصولات بود زيرا در حدود 40 درصد از نياز داخلي از طريق واردات تأمين ميگرديد. در اين محيط تفاوت قيمتي بين نرخهاي مصوب و قيمت بازار آزاد وجود داشت و به عبارتي براي يك محصول دو قيمت حاكم بود و بخشي به توليدكنندگان و بخشي به واسطهها ميرسيد. ولي بورس فلزات تلاش نمود علاوه بر مزاياي ديگر در بخش اطلاعرساني، شفاف نمودن بازار و ارائه آخرين قيمتها، تأمين امنيت معاملات و كاهش ريسك، قيمتها را بر اساس عرضه و تقاضا و با يك قيمت و به روشي منطقي و منصفانه تعيين نمايد و تاثيرات عرضه و تقاضا را به صورت واقعي در قيمتها نشان دهد. به علاوه در بورس فلزات به دليل رقابتي بودن، امكان تباني جهت بالا بردن مصنوعي قيمتها وجود ندارد. از سوي ديگر بورس فلزات تصوير روشني از ترجيحات مصرفكنندگان و كميابي (يا مازاد) كالاها را نشان ميدهد.
(2 ميزان نياز فولاد كشور و سياستهاي تعرفهاي
واحدهاي تابعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني در سال 82 در حدود 8 ميليون تن فولاد خام توليد كردند. عليرغم اينكه اين ميزان نسبت به سال گذشته 6 درصد افزايش داشته است اما از ميزان نياز كشور بسيار كمتر است. در حال حاضر سالانه حدود 13 ميليون تن فولاد در كشور مورد نياز است. در نتيجه كسري مزبور از طريق بازارهاي جهاني تأمين ميشود. البته دولت ميتواند با كاهش تعرفه، به عنوان ابزاري كه براي مديريت قيمتها در اختيار دارد، قيمت فولاد را تا حد زيادي كنترل نمايد.
(3چالشهاي صنعتي فولاد كشور
در حال حاضر صنعت فولاد كشور با دو چالش عمده روبهرو ميباشد:
- توليدكنندگان خرد با قيمتهاي بالاي مواد اوليه روبهرو ميباشند، زيرا مواد اوليه توليد فولاد عمدتا وارداتي بوده و در بازار جهاني فولاد نيز قيمتها به شدت افزايش يافتهاند.
در حال حاضر در حدود 3 درصد اين مواد اوليه از بازارهاي جهاني وارد ميشود. براي مثال از ماه ژوئن گذشته تا فوريه قيمت سنگ آهن 39 درصد و قيمت آهن قراضه 82 درصد در بازارهاي جهاني رشد داشته است. شمش بيلت و بلوم نيز خود به خود افزايش شديدي داشتهاند.
در نتيجه محصول نهايي توليدكنندگان كوچك كه از حمايتهاي دولتي برخوردار نميباشند با قيمتي بالاتر از قيمت بازار آزاد تمام ميشود و آنها را با بحران جدي مواجه كرده است.
- در سوي ديگر، مصرف كنندگان در بازارهاي جهاني و كشورمان با افزايش شديد قيمت فولاد روبهرو شدهاند. قيمت فولاد به عنوان پرمصرفترين كالا در جهان، از ماه فوريه تاكنون به دو برابر افزايش يافته است.
توليدكنندگان بزرگ مثل ذوبآهن، فولاد مباركه، نورد لوله و... با موضوع تغييرات قيمت كك، ذغال، قراضه، فروسيليس، فرومنگنز مواجه گشتند.
قيمتهاي جهاني فولاد به دلايل زير افزايش يافته است:
- حذف 30 درصدي تعرفههاي گمركي در آمريكا
- كمبود سنگ آهن و آهن قراضه و افزايش قيمت آنها به عنوان مواد اوليه توليد فولاد
- رشد صنعتي كشتيسازي در جهان
- افزايش تقاضاي فولاد در چين به دليل توسعه توليد داخلي و ساخت زيربناي اين كشور براي المپيك سال 2008 پكن
- كاهش توليد اروپا، ژاپن و روسيه
قابل توجه است كه عوامل داخلي كه خارج از حيطه و كنترل بورس ميباشد نيز در افزايش قيمتهاي داخلي موثر بودهاند، از جمله:
- رشد اقتصادي 5/7 درصد سال 82 كه به نوبه خود تقاضا براي فولاد را افزايش داده است.
- افزايش نقدينگي كه بر تمامي قيمتهاي داخلي اثر مخربي گذاشته است.
- افزايش نرخ ارز (خصوصا يورو) كه بر قيمتهاي داخلي اثرگذار بوده است.
ولي قابل توجه است كه ميزان افزايش قيمت در كشورمان كمتر از جهش قيمتها در جهان بوده است.
با افزايش قيمت فولاد، عرضه اين محصول افزايش نيافته است در حاليكه تقاضاي آن به دلايلي از جمله بهبود اوضاع اقتصادي بعضي كشورها، به شدت جهش كرده است.
خلاصهاي از افزايش قيمت محصولات فولاد در جهان به صورت زير است:
(4 مقايسه قيمتها در بورس فلزات تهران
و بازار آزاد
بررسي قيمت متوسط محصولات منتخب قبل و بعد از راهاندازي بورس فلزات تهران در بازار آزاد نشان ميدهد كه تفاوت قيمتهاي مصوب و قيمتهاي بازار آزاد به صورت درصدهاي كلاني به واسطهها تعلق ميگرفت. به طور مثال قيمت مصوب تيرآهن پيش از راهاندازي بورس معادل 2775 ريال براي هر كيلوگرم بود در حاليكه در بازار آزاد با قيمت 3460 ريال به فروش ميرسيد. در نهايت سودي معادل 25 درصد به واسطه تعلق ميگرفت. قيمت همين محصول در تالار معاملات بورس فلزات تهران 3250 ريال بر كيلوگرم بوده است كه با توجه به قيمت بازار در همين دوره (3450 ريال) تنها 6 درصد سود متعارف نصيب واسطهها شده و عمده اين تفاوت به كارخانههاي توليد كننده رسيده است. از آنجا كه توليد كنندگان عمده فولاد شركتهاي دولتي هستند اين سود در نهايت منجر به افزايش سرمايه اين كارخانجات و ثروت ملي ميشود. در همين مثال اخير درآمد واسطه در حدود 485 ريال، معادل 19 درصد كاهش يافته در حاليكه درآمد توليدكننده 475 ريال (معادل 17 درصد) افزايش يافته است. از سوي ديگر به دليل كاهش قيمتها پس از راهاندازي بورس فلزات تهران، مصرفكننده نيز در هر كيلوگرم تيرآهن 10 ريال (معادل 3/0درصد) سود داشته است.
(5تاثيرپذيري قيمتهاي بورس فلزات از قيمتهاي جهاني
طبيعتا يكي از تبعات شكلگيري بازارهاي بورس كالا و فلزات تاثيرپذيري اين بازارها از يكديگر ميباشد. طي ماههاي گذشته قيمت محصولات فولادي در بسياري از بازارهاي بورس فلزات دنيا از جمله LME، به دلايل گفته شده افزايش يافته است. بديهي است اين افزايش قيمتها در بورس فلزات تهران نيز منعكس خواهد گشت زيرا معامله گران در اين نوع بازارها اطلاعات مربوط به مصارف و توليد جهاني را عمدتا از روند بازارهاي پيشرو (Leader) كسب كرده و در رفتار خود نشان ميدهند.
مساله اساسي كشور اين است كه افزايش قيمت محصولات فولادي نصيب چه كساني ميشود. در غياب بورس عمدتا واسطهها و محتكران از افزايش منتفع ميشوند و اگر هزينههاي نگهداري نيز اضافه شوند، قيمتها به شدت افزايش يافته و مجددا به نفع واسطهها تمام ميشود.
اما در صورت وجود بورس، به دليل ارتباط مستقيم بخش توليد و تقاضا، هر گونه افزايش قيمت عمدتا نصيب بخش توليد خواهد شد كه در شكوفايي اقتصاد كشور - از جمله توليد اشتغال - سهيم خواهد شدافزايش قيمت محصولات فولادي ايران كمتر از قيمتهاي جهاني است
دنياي اقتصاد 16/2/83
قيمتهاي جهاني انواع مقاطع فولادي طي چند ماه گذشته در بازارهاي جهاني قريب به 164 دلار به ازاي هر تن يعني حدود 140 تومان به ازاء هر كيلوگرم افزايش داشته است.
فرهاد ديانت معاون فروش و صادرات ذوب آهن اصفهان با اشاره به مطلب فوق گفت: افزايش قيمت جهاني انواع مقاطع فولادي در جهان تاثير زيادي بر بازار داخلي كشور داشته است و قيمتهاي بازار را تا 35 درصد افزايش داده است اين در حالي است كه رشد قيمتهاي جهاني حدود 60 درصد بوده است.
وي گفت: نظر به اين كه ميزان توليد كشور تكافوي مصرف را نميدهد، لاجرم بايستي بخشي از نياز مصرف كشور از طريق واردات تأمين گردد و عليرغم تلاش فراوان كليه صنعتگران فولاد و معادن كشور در كاهش وابستگي ارزي به مواد اوليه مصرفي فولاد كماكان توليد فولاد در كشور مستلزم واردات مواد اوليه مصرفي نظير: شمش، كك، فروآلياژها، قراضه و ... ميباشد كه قيمت كليه اين مواد اوليه طي چند ماه گذشته تا مرز (500) پانصد درصد نيز افزايش داشته و بديهي است كه اين شرايط هزينه توليد را به طرز چشمگيري افزايش ميدهد.
وي اضافه كرد: قيمت هر تن كك در طي شش ماه اخير از 135 دلار به 430 دلار و زغالسنگ از 50 به 130، فرو آلياژ از 600 به 1300 و قيمت هر تن شمش از 280 دلار به 420 دلار، گندله از 35 به 100، قراضه از 100به 250 و قيمت هر تن چدن جامد از 120 دلار به 300 دلار افزايش پيدا كرده است. همچنين هزينه حمل دريايي به 5/2 برابر رسيده به طوري كه هزينه حمل هر تن زغالسنگ و كك از حدود 20 دلار به حدود 50 دلار رسيد.
وي با اشاره به رشد قيمت محصولات فولادي در آينده نيز گفت: با توجه به بازار كشور چين و تغيير ساختارهاي بهوجود آمده در اين كشور براي جذب بازار آهن و فولاد، به نظر ميرسد در آينده نيز شاهد رشد قيمت محصولات فولادي در جهان باشيم.
ديانت در پايان ركورد توليد در ذوب آهن اصفهان طي سال 82 را يادآور شد و گفت: اين شركت طي سال 82 با برنامهريزي مؤثر و مطلوب و با هدف تأمين حداكثر نياز مصرفي بازار، براي اولين بار به ركورد توليد دو ميليون و 619 هزار تن انواع مقاطع فولاد دست يافته است و با اين ركورد توليدي ميزان رشد توليد سال 82 ذوبآهن اصفهان در مقايسه با سال 81 حدود 15 درصد بوده است.
دبير کل بورس فلزات در گفت و گو با "مهر" :
ريشه اصلي افزايش قميت محصولات فولادي در نوسانات جهاني است
مهر 15/2/83
کمبود توليد محصولات فولادي در کشور نسبت به نياز مصرف کنندگان و وابستگي شديد به واردات اين محصولات موجب انتقال نوسانات جهاني بازار فولاد به کشور شده و هيچ راه گريزي از آن نيست.
دبيرکل بورس فلزات درگفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با بيان اين مطلب، ميزان وابستگي بازارداخلي به واردات محصولات فولادي را بيش از 40 درصد ذکرکرد و گفت: در چنين شرايطي نمي توان دربازآزاد دو نرخ داشت و بطور طبيعي قيمت ها در جهت فيمتهاي جهاني سوق پيدا مي کند.
احمد صادقي افزود: در ماههاي پاياني سال گذشته به علت برخي تحولات بازارجهاني فولاد از جمله خريدهاي هنگفت چين، قيمت هرتن اسلب و بيلت ازحدود 240 به 450 دلار، ورق گرم از 260 به 460 دلار، ورق سرد از 380 به 550 دلار، ميلگرد از280 به 430 دلارو تيرآهن از حدود 320 به بيش از670 دلار افزايش يافت.
وي تصريح کرد: سهم بالاي واردات در تامين نياز داخل به محصولات فلزي علت اصلي افزايش قيمت محصولات فولادي در کشور است.

ايران 30 هزار تن آلومينيوم از هند خريد
دنياي اقتصاد 20/2/83
شركت ملي آلومينيوم هند از فروش 30 هزار تن آلومينيوم به شركت آلومينيوم ايران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از <اينديا اينفو لاين>، قيمت هر تن آلومينيوم در اين قرارداد5/462 دلار اعلام شده و هزينه حمل دريايي و خسارات احتمالي به عهده خريدار ايراني است.
شركت ملي آلومينيوم هند بزرگترين توليدكننده آلومينيوم در آسيا ميباشد.
مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي آلومينيوم كاران:
قيمت آلومينيوم بيش از 20 درصد افزايش يافت
دنياي اقتصاد 19/2/83
گروه بورس: با توجه به تورم موجود، افزايش قيمت آلومينيوم منطقي است و احتمال افزايش مجدد نيز وجود دارد.
مديرعامل اتحاديه سراسري تعاونيهاي آلومينيوم کاران در گفت و گو با خبرگزاري مهر گفت: به علت افزايش قيمت آلومينيوم در بازارهاي جهاني از 1400 دلار به حدود1600 دلار قيمت آلومينيوم داخلي نيز افزايش يافته است.
هبت الله فاضلي افزود: در چند ماه گذشته قيمت بيلت در برخي کشورها به يک هزار و 760 دلار در هر تن رسيده است.
وي با اشاره به قيمت داخلي آلومينيوم تصريح کرد: قيمت اين فلز از کيلويي 13 هزار ريال به 15 هزار و750 ريال طي دو روز گذشته رسيده است
وي با اشاره به اينکه بيلت وارداتي از کشورهاي امارات و بحرين با تعرفه چهار درصد و با قيمت تمام شده 17 هزار ريال به دست توليد کننده مي رسد گفت: بنابراين احتمال افزايش مجدد قيمت آلومينيوم در بازاراهاي داخلي وجود دارد.
وي با بيان اينکه سياستهاي دولت در افزايش قيمتها بي تاثير نبوده است تصريح کرد: افزايش قيمتهاي موجود موجب بحران در اشتغال و توليد مي شود و سود ناشي از اين افزايش قيمتها عايد دلالان و شبکه بانکي خواهد شد.
فاضلي افزايش 25 درصدي قيمت نفت، بنزين و افزايش قيمت در هزينههاي آب، برق و نيروي کاررا عامل اصلي افزايش قيمتهاي داخلي ذکرکرد و افزود: عامل اصلي تورم در کشور دولت است.
وي با انتقاد از شبکه بانکي و بالابودن سودهاي تسهيلات پرداختي گفت: سود بانکهاي خارجي سه درصد است واين در حالي است که نرخ سود در کشور ما 22 درصد و براي توليدکننده 16 درصد و جريمه آن شش درصد است.
وي همچنين در باره صادرات آلومينيوم ايران گفت: سال گذشته 500 تن پروفيل ساختماني و صنعتي به ارزش 800 هزار يورو صادر شد.

مصرف مس تا سال 2009 به 20 ميليون تن در سال ميرسد
دنياي اقتصاد 17/2/83
ايران بر اساس آمار سال ٢٠٠٣ حدود ١/٠ توليد جهاني و ٨/٠ درصد مصرف جهاني مس را در اختيار دارد.
مرادعليزاده، مديرعامل مس كرمان، در اولين همايش بينالمللي مواد ديرگداز اظهار كرد: توليد مس خالص دنيا در سال ٢٠٠٣ به ميزان ٣/١٥ ميليون تن بوده است كه توليد آن در ايران يك درصد توليد جهاني است.
وي با اشاره به وضعيت ذخاير معدني مس در جهان اظهار كرد: شيلي بيشترين ذخيره مس را داراست و ايران ٥/٣ درصد از ذخاير دنيا را دارد. همچنين در ميان كشورهاي آسيايي نيز اندونزي داراي بيشترين ذخاير مس و ايران با ٢٥ درصد ذخيره در مقام دوم جاي دارد.
مديرعامل مس كرمان يادآور شد: مصرف مس ارتباط خطي با توليدات صنعتي دارد، زيرا هر گاه توليدات صنعتي رشد مثبت داشته مصرف مس نيز داراي رشد مثبت بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه ايران تنها دو درصد مصرف مس آسيا را داراست، افزود: كرهجنوبي بعد از چين و ژاپن بيشترين مصرف را به خود اختصاص داده است. ايران در آسيا از لحاظ مصرف مس داراي مقام دهم است.
وي همچنين اعلام كرد: مصرف مس در سالهاي آتي رو به افزايش است بطوريكه در سال ٢٠٠٩، مصرف مس در جهان، به مرز ٢٠ ميليون تن خواهد رسيد. در حال حاضر بيش از ٧٠ درصد مس در داخل كشور مصرف ميشود.
eqbalnia آفلاين است پاسخ با نقل قول
پاسخ

Bookmarks

برچسب‌ها
1382, فلزات, قيمت, نوسان, تحليل, در, سال

ابزارهاي موضوع

قواعد ارسال
شما نمی‌توانید موضوع جدید ارسال کنید
شما نمی‌توانید پاسخ ارسال کنید
شما نمی‌توانید فایل ضمیمه ارسال کنید
شما نمی‌توانید پست‌های خود را ویرایش کنید

BB code فعال است
شکلکها فعال است
كد [IMG] فعال است
کدهای HTML غير فعال است


موضوعات مشابه
موضوع آغازگر موضوع انجمن پاسخ آخرین ارسال
سيمان به تاريخ مي پيوندد؟! Homitrade بورس تهران 6 September 16th, 2004 15:35
فلز روي در سال ۱۳۸۳ به روايت اخبار eqbalnia بورس تهران 2 June 29th, 2004 13:24
افول تحليل گري مالي Reza بورس تهران 1 June 28th, 2004 16:46

ساعت جاري 10:30 با تنظيم GMT +4.5 مي باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
تمام حقوق براي سايت سرمايه دات کام محفوظ می باشد.
نقل مطالب بدون کسب اجازه از مدیران سایت ممنوع است.