PDA

View Full Version : شايعات: خاور، صدرا . . .


Reza
April 17th, 2004, 18:10
ایران خودرو دیزل و تولید بنز سواری
شنیده ها در مورد این شرکت حکایت از شروع تولید سواری بنز در تابستان سال جاری دارد. گفته می شود طی هفته های آینده شرکت تصمیم به شروع پیش فروش این محصولات دارد. ازاین رو با توجه به اقبال نسبی صنعت خودرو در میان مشارکت کنندگان بازار گمانه زنی‌ها در مورد سود سال جاری این شرکت کماکان وجود دارد. گفته می‌شود سود سال 83 این شرکت تا ارقامی در حدود 900 ریال نیز قابلیت افزایش دارد.

صدرا و خروج ازوضعیت سکون قیمت
گفته می شود طی ماه‌های گذشته سرمایه‌گذارانی نهادی به طور نامحسوس اقدام به خرید این سهم در حجم‌های بالا نموده اند. از طرفی اخبار غیر رسمی در مورد توافق مالکین این سهم به منظور رشد این سهم وجود دارد. این اخبار حکایت از پیش بینی برای رشد قیمت این سهم در زمان برگزاری مجمع تا 28000 ریال دارد. این در حالی است که اخباری در مورد تقویت احتمال برنده شدن این شرکت در مناقصه‌های پارس جنوبی وجود دارد.

ایران خودرو و افزایش تولید و صادرات در سال 83
شنیده ها در مورد این شرکت، بیانگر پیش بینی رشد تولیدات شرکت تا بیش از 600 هزار دستگاه خودرو برای سال جاری می‌باشد. از طرفی اخبار غیر رسمی مبنی بر وجود برنامه ای برای صادرات تا 100 هزار دستگاه خودرو در سال جاری برای این شرکت وجود دارد. از این رو عده‌ای از مشارکت کنندگان بازار احتمال صدمه دیدن این شرکت از آزاد شدن واردات خودرو را با توجه به برنامه‌های انتظاری مذکور در مورد صادرات، ضعیف‌تر از گذشته ارزیابی می‌نمایند.

سایپا دیزل و میزان تولیدات سال 83
گفته می شود پیش بینی سال 83 این شرکت، تولید 12000 دستگاه از انواع محصولات می‌باشد. پیش‌بینی‌ها سود سال 83 این شرکت را تا مبالغی در حدود 2500 ریال قرار می‌دهند. اما گفته می‌شود انتشار اولیه این اخبار با احتیاط همراه بوده و در حدود 1800 ریال سود برای سال جاری خواهد بود.

توسعه معادن روی و شایعات ضد و نقیض
رشد چشمگیر قیمت این سهم در هفته‌های اخیر موجب گردیده تا تحولات این سهم در کانون توجهات بازار قرار گیرد. گروهی موافق رشد این سهم بوده و توجیهاتی از قبیل رشد قیمت جهانی روی و یا افزایش حجم برداشت از منابع این شرکت را مطرح می‌نمایند. از طرف دیگر گروهی که مخالف رشد سریع این سهم بوده و آن را غیر منطقی می دانند نظراتی در مورد احتمال ازدیاد حق برداشت معادن در سال 83 و کاهش قیمت جهانی روی نسبت به ماه‌های پیش دارند. این در حالی است که این گروه رشدهای اخیر قیمت این سهم را مربوط به تصمیم یک سرمایه گذاری نهادی و بازار سازی عده ای برای سهام این شرکت می‌دانند. شنیده‌هایی مبنی بر وجود تصمیماتی در راستای افزایش قیمت این سهم تا محدوده 4500 ریال نیز در بازار وجود دارد

توکافولاد و دید بلند مدت
شنیده های بازار در مورد سهام توکافولاد بیان کننده انتظار رشد بلند مدت این سهم تا محدوده قیمتی 20000 ریال می‌باشد. انتظار در مورد ادامه روند رشد قیمت جهانی فولاد و تغییر ماهیت فعالیت شرکت از شیوه کنونی که دستمزدی می‌باشد از دلایلی هستند که به عنوان این انتظار رشد مطرح می‌باشند.

دنياي اقتصاد