PDA

View Full Version : شرکت ذغال سنگ نگین طبس


Reza
April 17th, 2004, 17:51
شرکت ذغال سنگ نگین طبس در تاریخ نه اردیبهشت سال 1378 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. فعالیت شرکت در معادن آن واقع در80 کیلومتری جنوب طبس میباشد. نام این شرکت در تاریخ1382/12/20 به عنوان سیصد و هشتادو یکمین شرکت و با نماد کطبس در تابلوی دوم تالار اصلی سازمان بورس درج گردید .

این شرکت در اجرای طرح‌ها و عملیات اکتشافی ، استخراج، تلغیظ و فرآوری مواد معدنی و سرمایه‌گذاری در جهت اکتشاف و بهره‌وری فعالیت دارد. این شرکت دارای دو معدن به نام معدن پرورده 2 با مساحت 1,000,000 متر مربع و معدن پرورده 3 به مساحت 200,000 متر می باشد.

این شرکت با سرمایه 500 میلیون ريالی تاسیس و در انتهای سال مالی 1381 مبلغ سرمایه آن به 15 میلیارد ريال از محل آورده های نقدی و مطالبات افزایش یافته است.

در حال حاضر 61/68 % از سهام شرکت متعلق به شرکت تکادواست وبقیه سهام داران به ترتیب دارایی عبارتند از: شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (20 %)، معادن منگنز ایران (10/36%)، فرآوردههای نسوز آذر(0/02%)، تکسرام (0/02%)، سایپا(0/02%)، مرآت پولاد(0/02%) و سایر(7/88%).

مدیران شرکت عبارتند از: آقایان محسن هاشمی نژاد، ريیس هیات مدیره، پرویز اشیدری ، نائب ريیس هیات مدیره،آقایان حسن یونسی ، خسرو جوزانی و حسن غریبی ، اعضا هیات مدیره و آقای محمود زمانی سمت مدیرعامل را دارند.

97/7% از کارمندان این شرکت دارای تحصیلات فوق دیپلم و پایین تر از آن هشتند که در بخش‌های تولیدی و پشتیبانی مشغولند و1/3 % باقی مانده نیز لیسانس و فوق لیسانس‌اند که در ستاد مشغولند.

ذغال سنگ کنستانتره نتیجه استخراج سنگ خام از معادن میباشد که از محصولات این شرکت است وبه ازای هر یک کیلو سنگ خام ، 500 گرم محصول به دست میدهد. در حال حاضر استخراج از معادن شماره 2 و یال شمالی معدن شماره 3 حاصل میشود. تولید سالانه ذغال سنگ خام 130,000 تن و ذغال سنگ کنستانتره 65,000 تن می‌باشد که ظرفیت اسمی و حقیقی هر دو مساوی می‌باشد. تولید واقعی ذغال سنگ خام در سه سال گذشته (1379و1380 و 1381 ) به ترتیب برابر با 94,909 و 100,340 و 108,202 است. و تولید واقعی ذغال سنگ کنسانتره در سه سال گذشته به ترتیب برابر است با 47,455 و50,170 و54,101 . در سال 81 دستمزد مستقیم صرف شده برای تولید محصول نهایی حدود 7,046 میلیون ريال (25/1%) بوده است که به علاوه سربار 20,969 میلیون ريالی(74/9 %)، بهای تمام شده محصول معادل 28,015 میلیون ريال است. این رقم در سال قبل با 1,000میلیون ريال و سال پیش از آن با 2,000میلیون ريال کاهش داشته است.

78 % از ذخیره معدن پرورده 2 قابل برداشت می‌باشد، که در حدود 2,350,000 تن ذغال سنگ است.

سالانه تولیدات ذغال سنگ کنستانتره کشور حدود 1,000,000 تن می‌باشد که این شرکت با تولید 65,000 تن در سال ، 4/1 در صد از نیاز را بر طرف مینماید.عمده رقبای شرکت، ذغال سنگ کرمان با 410,000 تن و ذغال سنگ شاهرود با 350,000 تن در سال است.

عملیات آماده سازی اوکلن چهار در معدن شماره 2، که پیش‌بینی می شود تا سال 1383 به اتمام برسد، تولید معدن را تا میزان 200 هزار تن افزایش خواهد داد. مراحل تولید در هر دو معدن همانند یکدیگر است و شامل : پیشروی ، آماده سازی و استخراج می‌باشد که دو مرحله اول همزمان انجام می‌شود . این دو مرحله شامل عملیات حفاری ، انفجاری و کوه ری و ریل گذاری و همچنین آرکبندی تونل‌ها و گذرگاه ها، لوله کشی هوای فشرده و لوله کشی تخلیه آب اضافی می باشند. کلیه تاسیسات و ماشین آلات شرکت در سال 1378 خریداری شده و در حد نو بوده و شرکت انتظار دارد تا 15 سال آینده مشکل خاصی وجود نداشته باشد.

حضور در مزایده هایی که از سوی وزارت معادن و فلزات در باب واگذاری معادن پروژه 4 برگزار می‌شود و همچنین گرفتن حقوق بهره برداری از معادن جدید از طریق سرمایه گذاری و یا ارایه خدمات مهندسی، دو هدف و برنامه آتی شرکت است.

فروش 65هزار تن ذغال سنگ کنسانتره به شرکت ذوب آهن اصفهان به قیمت 44,200 میلیون ريال از تاریخ 1382/4/14 به مدت یکسال مهمترین قرارداد شرکت در سال گذشته بوده است. قیمت ذغال سنگ به ازاء هر کیلو گرم 680ريال و ماکسیمم قیمت با پاداش 730ريال برآورد شده است. به قیمت فروش ذغال سنگ کنسانتره با در نظر گرفتن شرایط فنی آن از حیث میزان رطوبت ، خاکسنر و در صد بلستومتری، پاداشی بر اساس هر قرارداد اضافه می‌شود.

این شرکت برای تولیدات خود نیاز به ارزبری و منابع خارجی ندارد و سال‌های گذشته جهت رسیدن به ظرفیت حقیقی نقطه سربه سری ارزبری نداشته است. و به دلیل عدم صادرات در طی سه سال گذشته هیچگونه درآمد ارزی نیز نداشته است.

سایر بررسی ها نشان می‌دهد که سود قبل از کسر مالیات در سال 1381 معادل 8,189 میلیون ريال است که معادل 21/1 % از درآمد حاصل از فروش است. در سال 82 پیش بینی سود قبل از کسر مالیت در حدود 11,391میلیون ريال بوده است. که تا تاریخ 1382/09/30 رقم تحقق یافته سود قبل از کسر مالیات 7,539 میلیون ريال ذکر شده که این رقم66% مبلغ پیش بینی شده است. پیش بینی سود قبل از کسر ماليات در سال 83 رقم 13,554 میلیون ريال است که این رقم 31/8% از در آمد حصل فروش است. با توجه به اینکه شرکت از ابتدای سال 1378 به مدت هشت سال مشمول معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه بعدی آن می باشد.

EPS تحقق یافته سال 81 معادل 545 میلیون ريال است و در سال گذشته پیش بینی رقم 759 میلیون ريال داشته است که تا آمار اعلام شده از طرف شرکت در تاریخ 1382/09/30 رقم تحقق یافته حدود 502 میلیون ريال بوده است. پیش بینی EPS سال 1383 رقم 903 میلیون ريال است.

دنياي اقتصاد