PDA

View Full Version : عوامل موثر بر تغيير قيمت‌ سهام‌


Reza
June 1st, 2004, 09:44
در اين مقاله به‌طور اختصار عوامل نسبتا موثر بر تغييرات قيمت سهام بررسي مي‌گردد تا شايد بتوان در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي مدنظر قرار داد.

۱-‌ بودجه شركت و پيش‌بيني سود هر سهم‌

شايد بتوان مهم‌ترين عامل تاثيرگذار بر قيمت سهم را در اين قسمت جست‌وجو كرد به همين خاطر دقت هرچه بيشتر و بررسي كليه اجزاي گزارش‌هاي بودجه‌اي از اهميت زيادي برخوردار است. توجه به بودجه سالانه شركت و پيش‌بيني توليد، فروش و سود هر سهم و كنترل بودجه در گزارشات ميان دوره‌اي و ميزان تحقق پيش‌بيني‌ها و تعديلات بودجه‌اي طي دوره در تغييرات قيمت سهام تاثير بسزايي دارد.

2- تغييرات قيمت سهام در ساليان گذشته و ميزان توليد و فروش يكسان‌

بررسي سابقه تاريخي تعديلات قيمت سهام در دوره‌هاي مالي متواتر و تغييرات متغيرهاي بودجه‌اي در مقاطع سه‌ماهه و ميزان تحقق توليد و فروش و سود هر سهم در هر مقطع و بررسي علل جهش ناگهاني در مقاطع بررسي مي‌گردد. البته اين موضوع را نيز بايد در نظر داشت كه ميزان تحقق پيش‌بيني فروش مهم‌تر از توليد و ساير عوامل است.

زيرا رشد توليد در صورت عدم فروش مي‌تواند باعث هزينه‌هاي انبارداري، بهره‌ بانكي و فرصت از دست رفته و غيره شود. همچنين فصلي بودن فروش را مي‌توان ملحوظ كرد.

3‌- وضعيت خاص صنعت‌

بررسي وضعيت خاص هر صنعت نيز در قيمت سهام شركت‌هاي زيرمجموعه آن صنعت موثر است در اين زمينه طبقه‌بندي‌هاي مختلفي از صنايع به عمل آمده و نسبت‌هاي تطبيقي صنعت نيز تعريف شده است. در كشورهاي صنعتي، صنايع در حال رشد شامل شركت‌هاي كامپيوتري و مهندس ژنتيك و پزشكي هستند و يا صنايع تدافعي شامل شركت‌هاي غذايي و دارويي و صنايع حساس و نرخ بهره مانند شركت سرمايه‌گذاري هستند.

البته در كشورهاي مختلف مزيت‌هاي نسبي تعيين‌كننده هستند كه در كنار موارد فوق نبايد فراموش كرد. وجود بحران در يك صنعت در اثر عوامل مختلفي همچون واردات، كاهش تقاضا و غيره مي‌تواند شركت‌هاي موفق را نيز تحت‌تاثير قرار دهد.

4- سياست‌هاي پولي و مالي كشور

سياست‌هاي كلان حاكم بر اقتصاد و تغييرات نرخ ارز و سياست‌هاي انبساطي و انقباضي عوامل تاثيرگذار بر سوددهي شركت‌ها و قيمت سهام است، براي مثال كاهش نرخ بهره در سال 1380 باعث شد نسبت قيمت به عايدي هر سهم (P/E) در بورس اوراق بهادار تهران افزايش يابد.

5- تقسيم سود سهام‌

سياست تقسيم سود سهام عامل مهمي در تغييرات قيمت سهام است ميزان تقسيم سود و نسبت درصد سود نقدي بر سود هر سهم و همچنين زمان پرداخت سود سهام همگي مي‌تواند بيانگر وضعيت مطلوب سهام يك شركت باشد و سهامداران را به خريد سهام شركت قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه ترغيب كند.

6- طرح‌هاي توسعه و افزايش سرمايه‌

در مواردي پيش‌بيني مي‌شود طرح‌هاي توسعه يك شركت كه در ساليان بعد اجرا خواهد شد بر سود خالص شركت و نيز سود هر سهم آن تاثير زيادي بگذارد به همين علت تقاضا براي خريد سهام آن شركت بالا رفته و قيمت آن نيز افزايش مي‌يابد همچنين افزايش سرمايه در هر شركت نيز بر روي قيمت سهام آن تاثير زيادي دارد. البته افزايش سرمايه به خودي خود نمي‌تواند پديده‌اي مثبت يا منفي تلقي شود بلكه منابع و مصارف افزايش سرمايه است. آيا از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده تامين مي‌شود. همچنين سرمايه اضافي صرف طرح توسعه يا جهت بحران مالي است. معمولاً سرمايه‌گذاران افزايش سرمايه از محل اندوخته‌ها و سود انباشته و به مصرف طرح توسعه را مطلوب مي‌دانند.

در داروسازي امين مجوز طرح توسعه شركت در سال 81 از سازمان صنايع و معادن استان اصفهان براي توليد 30 قلم محصول جديد اخذ شده است. سال‌هاي اجراي برنامه به مدت 4 سال از سال 1381 لغايت پايان سال 1384 تعريف شده است. همچنين به استناد ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم طي 4 سال برنامه 50 درصد ماليات سود ابزاري صرف طرح توسعه مشمول معافيت مالياتي است. مجمع عمومي فوق‌العاده شركت نيز به جهت هزينه‌هاي طرح توسعه و اصلاح ساختار مالي افزايش سرمايه‌ شركت را از 5/7 به 5/22 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي و طي سه مرحله و سه سال تصويب نموده است. مرحله اول به ميزان 100 درصد از 5/7 به 15 ميليارد ريال در سال 1381 محقق شده و مرحله دوم آن به ميزان 50درصد از 15 به 5/22 ميليارد ريال در سال 1382 در حال حاضر در شرف انجام است و

مرحله سوم آن به ميزان 3/33درصد از 5/22 به 30 ميليارد ريال در سال 1382 محقق خواهد شد.

7- تركيب دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌

شركت‌هايي كه دارايي آنان چندان مستهلك نشده است بيشتر مورد توجه سهامداران مي‌باشند همچنين شركت‌هايي كه دارايي‌هاي خود را در سرمايه‌گذاري‌‌هاي مولد متمركز كرده و مديريت پرتفوي بهينه‌اي اعمال مي‌كند موجب افزايش تقاضا براي خريد سهام خود هستند.

8- اعتبار و سابقه شركت‌

در مواردي ميزان اعتبار شركت و سابقه قبلي آن روي ذهنيت سرمايه‌گذاران اثر گذاشته و آنان را به خريد سهام شركت ترغيب مي‌كند.

9- بدهي‌هاي احتمالي‌
وجود برخي از بدهي‌هاي احتمالي در يك شركت مانند محكوميت شركت در يك دعواي حقوقي يا كسر ذخاير مالياتي يا تغييرات نرخ ارز يا موارد مشابه مي‌تواند روي تقاضاي خريد سهام شركت، اثر منفي داشته باشد و قيمت آن را كاهش دهد.

10- اطلاعات دروني شركت و شايعات‌

شايد بتوان يكي از عوامل موثر در تغييرات قيمت سهام را دسترسي سودجويان به اطلاعات دروني شركت‌ها اعم از مثبت يا منفي و نيز وجود شايعات ماهوي و داخلي در بازار اعم از واقعي يا كاذب نام برد اين امر در بازارهايي كه از كارايي ضعيفي برخوردارند و كمتر تحليلگر مالي وجود دارد نمود زيادي پيدا مي‌كند.

11- نسبت قيمت به درآمد هر سهم P/ E

P/E يكي از معيارهاي مهم در تصميم‌گيري براي خريد سهام شركت است. اين تابعي از نرخ‌هاي بهره و نرخ بازده مورد انتظار نسبت سرمايه‌گذاران است و در كشورهايي كه نرخ تورم پايين است مقدار آن بالا و در كشورهايي با نرخ تورم بالا پايين مي‌باشد. البته از اين نكته نبايد غافل بود كه اتكا صرف به اين نسبت مي‌تواند گمراه‌كننده باشد. مقدار سود هر سهم و ميزان تحقق آن نقش مهمي در اعتماد سرمايه‌گذاران به اين نسبت دارد. در نتيجه مي‌توان گفت كه تنها مقدار اين نسبت معيار تصميم‌گيري نمي‌باشد بلكه ميزان تحقق آن است كه بيشتر مد نظر سهامداران است.

12- عرضه و تقاضاي سهام‌

كليه موارد فوق روي عرضه و تقاضاي سهم يك شركت اثرگذار بوده و مي‌تواند با فروش يكي بر ديگري موجب كاهش يا افزايش قيمت سهام آن شود.

13- مديريت شركت‌

وجود مديريت قوي، با ثبات و كارآفرين در يك شركت روي قيمت سهام اثر زيادي دارد. بعضي از شركت‌ها با تعويض مدير قوي خود با كاهش سهام روبه‌رو شده‌اند و بالعكس بديهي است مديريت قوي و هوشمند مي‌تواند تمام پارامترهاي فوق را متاثر و شركت را متحول كند.

- در پايان كارشناسان معتقدند براي خريد و فروش سهام و ورود به بازار سرمايه نياز به مطالعه، مشاوره يا تجزيه و تحليل عميق اطلاعات يا استفاده از نهادهاي تخصصي است. ليكن افزايش سطح آگاهي عمومي مي‌تواند در رشد اقتصادي و همچنين اهميت بورس اوراق بهادار تهران در توسعه و رشد اقتصادي كشور و معيشتي افراد موثر باشد.


دنياي اقتصاد
محمدباقر فقيهيان‌

Homitrade
August 21st, 2004, 16:26
بررسی رابطه ی قیمت سهام و حجم مبادلات
امید قائمی(به کوشش همایون)

مقدمه
در تحقیقاتی که در زمینه ی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته بیشتر رابطه ی اطلاعات داخلی شرکتها و وضعیت مالی انها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکتها توجه شده است.واقعیت اینست که در بسیاری از موارد تغییر قیمت سهام شرکتها ناشی از تعییر وضعیت مالی انها نیست بلکه ناشی از عوامل روانی و درونی بازار است.
همچنین در غالب تحقیقات تاثیرات انتشار اطلاعات شرکتها بررسی شده ،حال انکه در این تحقیق به تاثیر انتشارات اطلاعات بازار و استفاده ی معامله گران از بازار موضوع تحقیق است.و از اینرو اساسی ترین اطلاعات که از سوی سازمان بورس از وضعیت معاملات منتشر می شود مورد نظر قرار گرفته است.امار معاملات سهام روزانه تقریبا در تمام روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و به اطلاع عموم می رسد.
انتشار امار معاملات سهام به شکل موجود چند پرسش اساسی در ذهن خوانندگان ایجاد می کند:
1-تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله ی هر روز چه چیز را نشان میدهد و چه اهمیتی دارد؟
2-سهم های گرانقیمت چه تفاوتی با سهام ارزان قیمت دارند و کدامیک برای سرمایه گذاری بهتر است؟
3-تغییر قیمت روزانه ی سهام چه اهمیتی دارد و ایا بهتر نیست تغییر قیمت نسبت به ماه قبل،یا نسبت به هفته ی قبل و یا...اعلام شود؟
در این مقاله کوشش شده به چنین پرسش هایی پاسخ داده شود.
بیان موضوع
یکی از معیارهای اصلی در سرمایه گذاری کوتاه مدت قابلیت نقد شوندگی سرمایه گذاری است.سهامی که در بازار خریداران زیادی دارند و پرمعامله هستند از قابلیت نقدینگی بیشتری برخوردارند.بی تردید تعداد دفعات معامله ی هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقدینگی سهام باشد.
تغییر قیمت سهام در بورس تهران با دادوستد انجام می گیرد.اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد لیکن این پرسش مطرح است که برای انجام هر تغییر قیمت چه حجم معاملاتی باید انجام بگیرد؟ایا فرایند تغییر قیمت از معاملات روز قبل سهام نیز می تواند تاثیر پذیرد یا خیر؟پاسخ به این سوالات قسمتی از این تحقیق را تشکیل می دهد.
شرکت ها از طریق افزایش سرمایه می توانند قیمت سهام خود را تغییر دهند.در این حالت به دلیل افزایش سرمایه قیمت سهام تغییر می کند.چه قیمتی در این حالت مناسب است؟مقدار عددی قیمت سهام باید در سطحی باشد که از ریسک تغییر قیمت کمتری برخوردار باشد و از سوی دیگر افزایش قیمت نباید موجب کاهش میزان معاملات سهام شرکت شود.به همین دلیل به صورت جنبی در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.در این مقاله، بدون توجه به اطلاعات ارائه شده هر شرکت به طور کلی موضوع نحوه ی معاملات و وضعیت معاملات در بورس تهران بررسی شده است.
اهمیت تحقیق
انچه برای سازمان بورس اوراق بهادار تهران،کارگزاران و مقام های مالیاتی حائز اهمیت است حجم مبادلات است.زیرا کارمزد و منافع همه ی سازمان های مذکور بر اساس تعرفه هایی از حجم مبادلات تعیین می شود و در واقع تمام انها بیش از انچه که از افزایش یا کاهش قیمت سهام سود ببرند از حجم مبادلات سود می برند.بررسی حجم مبادلات بازارها از دیدگاه اقتصاد کلان نیز اهمیت دارد.هرچه حجم مبادلات بازار در اقتصاد یک کشور بیشتر باشد سهم بزرگتری از ان اقتصاد را به خود اختصاص می دهد و اهمیت بیشتری در ان اقتصاد دارد.یکی از وظایف اصلی بورس ها هدایت نقدینگی مازاد موجود کشور به سوی فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری های سالم است و واضح است که افزایش حجم مبادلات در بورس نیل به این اهداف را هموار می سازد.
خریداران و فروشندگان نیز می توانند از حجم مبادلات نتایج موثری کسب کنند انها می توانند از طریق حجم مبادلات وضعیت عرضه و تقاضای هر سهم را بررسی کنند و در تصمیمات خود از این ابزار استفاده کنند.
اهداف تحقیق
هدف اصلی انجام تحقیق حاضر درک بیشتر روحیات حاکم بر بورس تهران و بررسی نحوه ی انتشار اطلاعات و امار معاملات است.دیگر اهداف اصلی این تحقیق را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
1-شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه یا تقاضای زیاد یک نوع اوراق بهادار شده و یا موجب افزایش میزان مبادلات یک نوع اوراق بهادار می شود.
2-وضعیت پراکندگی عرضه و تقاضا در بورس تهران
3-بررسی تاثیر مقدار عددی قیمت هر سهم بر ریسک و مبادلات سهام
4-بررسی روند تغییر قیمت در برس تهران
5-شناحت نوع معاملات انجام گرفته در بورس تهران و اهداف انجام معاملات
قلمروی تحقیق
چارچوب مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد.چارچوب موضوعی: در موضوع تحقیق بیشتر به شرکت های پرمعامله در بورس تهران توجه شده و رابطه ی حجم مبادلات و قیمت انها مورد توجه قرار گرفته است.
چارچوب مکانی:دوره ی مورد معامله ی این تحقیق از مرداد 1374 لغایت اذرماه 1378 به مدت 5 سال متوالی است.
فرضیات تحقیق
در این تحقیق رابطه ی بین متغیرها در قالب 11 فرضیه ی زیر ازمون شده است:
1-تعداد دفعات معامله ی هر روز با تعداد سهام معامله شده در ان روز رابطه ی هم جهتی ندارد.
2-قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد دفعات معامله ی روز مورد نظر رابطه ای ندارد.
3-قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد سهام معامله ی شده ی روز مورد نظر رابطه ی هم جختی ندارد.
4-قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد سهام معامله شده ی روز مورد نظر رابطه ای ندارد.
5-قدر مطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد سهام معامله شده ی ان روز رابطه ی هم جهتی ندارد.
6-تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد رابطه ی هم جهنی ندارد.
7-میانگین مقدار عددی قیمت سهام با میانگین تعداد دفعات معامله ی روزانه رابطه ای ندارد.
8-انحراف معیار قیمت روزانه ی سهام با میانگین مقدار عددی قیمت سهام رابطه ای ندارد.
9-میانگین مقدار عددی قیمت سهام با میانگین تعداد سهام معامله شده روزانه رابطه ای ندارد.
10-انحراف معیار قیمت روزانه سهام با میانگین تعداد دفعات معامله رابطه ای ندارد.
11-انحراف معیار قیمت سهام با میانگین تعداد سهام معامله شده ی روزانه رابطه ای ندارد.در فرضیه ها،رابطه ی بین متغیرها به شرح جداول الف و ب مورد بررسی قرار می گیرد.
روش تحقیق
ابتدا 24 شرکت پرمعامله ی بورس انتخاب شد امار معاملات سهام انها طی مدت مورد نظر از سازمان بورس اخذ گردید سپس با چند برنامه ی کامپیوتری با استفاده از امار معاملات مزبور متغیرهای مورد نظر تحقیق محاسبه و سپس مورد ازمون قرار گرفتند.در صورتی که توزیع متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال تبعیت کرده باشد از ازمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و در صورتی که توزیع این متغیرها نرمال نباشد از ضریب همبستگی رتبه ای استفاده شده است.همچنین در مورد هر رشته ی اطلاعاتی با انجام محاسبات اماری میانگین مقدار عددی قیمت سهم و انحراف معیار ان و میانگین تعداد دفعات معامله و میانگین تعداد سهام معامله شده ی هر رشته محاسبه شد و در مرحله ی دوم ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند.
به دلیل اینکه در این تحقیق ما به دنبال یافتن ارتباط،اعم از خطی و غیر خطی بودیم و در اغلب موارد توزیع متغیرهای ما نرمال نبود از ازمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن(Spearman )که ازمون ناپارامتری است استفاده کرده ایم.تمام ازمون ها نیز در سطح خطای 5 درصد انجام گرفته است.
درضمن برای اطمینان از اتفاقی نبودن نتایج مرحله ی اول ازمون ها از ازمون نسبت استفاده شده است.
نتایج ازمون ها
در جدول (ج) نتایج ازمون فرضیات در مرحله ی اول قید شده است.
در ستون نتیجه ازمون R به معنای ردشدن فرضیه H0 و A به معنای قبول شدن فرضیه H0 است،بنابراین R به معنای وجود رابطه بین متغیرها و A به معنای عدم رابطه بین انهاست.
در جدول(د)نتایج مرحله ی دوم ازمون ها اورده شده است.
بنابراین نتایج ازمون فرضیات را به شرح زیر می توان بیان کرد.
1-تعداد دفعات معامله ی هر روز با تعداد سهام معامله شده ی ان رابطه ی مستقیم دارد به عبارت دیگر با افزایش تعداد دفعات معامله موجب افازایش تعداد سهام معامله شده و برعکس می شود.
2-تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده ی هر روز رابطه ی معناداری با میزان افزایش یا کاهش قیمت سهام در روز بعد ندارد.
3-تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده ی هر روز رابطه ی معناداری با میزان افزایش و یا کاهش قیمت سهام در همان روز دارد.
4-افزایش یا کاهش قیمت سهام هر روز با افزایش یا کاهش قیمت سهام در روز بعد رابطه ی مستقیم دارد.
5-تعداد دفعات معامله ی سهام رابطه با مقدار عددی قیمت ان ندارد و با تعداد سهام معامله شده ان رابطه ی معکوس دارد.به عبارت دیگر با افزایش مقدار عددی قیمت سهام تعداد سهام کمتری طی روز مورد معامله قرار می گیرد ولی تعداد دفعات معامله ی ان سهم طی روز تغییر نمی کند.
6-انحراف معیار قیمت روزانه ی سهام با مقدار عددی قیمت سهام رابطه ی مستقیم دارد.به عبارت دیگر پراکندگی قیمت سهم های گرانقیمت تر بیشتر از سهم های ارزان قیمت تر است.
7-انحراف معیار قیمت سهام با میانگین تعداد دفعات معامله ی روزانه رابطه ای ندارد ولی با میانگین تعداد سهام معامله شده ی روزانه رابطه ی معکوس دارد بنابراین تعداد سهام معامله شده ی روزانه با ریسک سهام مربوط است.

نتیجه گیری
در این تحقیق قسمتی از اطلاعاتی که از امار معاملات سهام روزانه قابل استخراج هستند مورد بررسی قرار گرفته اند.همانطور که مشاهده کردیم در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مستقیم دارند،لیکن این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز وجود ندارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی هر روز قبل نشات نمی گیرد،ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی و نزولی تبعیت می کند.
همچنین مقدار عددی قیمت سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و رابطه ی میزان مبادلات سهام و ریسک سهام تحلیل شد.در این تحقیق به طور مشخص وضعیت بازار و معاملات و نقش اطلاعات در این بازار بررسی شده و بازار به عنوان یک عامل تعیین کننده در ارزش سهام مورد بررسی قرار گرفته است این تحقیق ابتدای مسیری است که انتهای ان به شناخت بیشتر بازار و پیش بینی تصمیمات معامله گران ختم می شود.به همین دلیل می بایست با انجام پژوهش همسو نتایج این تحقیق را بسط و گسترش داد ضمن اینکه عوامل دیگری را که بر وضعیت معاملات بازار سهام حاکم هستند مورد شناسایی قرار داد تا بتوان از جمع بندی تمام این تحقیقات درباره تصمیمات بازار قضاوت نمود.
اميدوارم اين مقاله مقبول همگان قرار بگيرد. ;)

pol
June 5th, 2007, 23:48
سلام دوستان
مي تونيد به طور خودمون بگيد كه مثلا چه چيزايي تاثير داره اينا كتابي هستن و مشكل هست كه من اينا رو بفهمم به طور خودموني بگيد

با تشكر
باي

rohallah
June 8th, 2007, 16:59
سلام
با تشکر
دوست عزیز من می خواستم در این زمینه منتها با یک دامنه زمانی بیشتر تحقیقی را انجام بدهم و نتیجه آن را با تحقیقات مشابه مقایسه نمایم لطفا راهنمایی ام کنید با تشکر