PDA

View Full Version : ملت و مخابرات راه دور


مهدي ش
August 15th, 2004, 01:06
بالاخره پس از مدتها كش و قوس تكليف شركت برنده در پمپ بنزينها هم مشخص شد اما نكته ا ي كه قابل ذكر است اين است كه سرمايه گذاري ملت بيش از بيست درصد سهام مخابرات راه دور را داراست به همين جهت توصيه مي كنيم تا دير نشده اين سهام را بخريد البته بشرطي كه شركت مخابرات از خر شيطان پايين بيايد و اطلاعات درست به بورس دهد. گواهي ادعايم هم اين است كه امروز در حالي كه همه طعم منفي را تجربه مي كردند آدمهاي زرنگ آمدند و وملت را روي هوا زدند. AUFWIDERSCHREIBEN :P

پسرو
August 15th, 2004, 10:29
در مورد مخابراتي راه دور ايران و مناقصه كه برنده شده در نظر داشته باشيد كه هم زمان اجراي قرارداد كوتاه است و هم با توجه به قيمت پاييني كه اين شركت اعلام كرده حاشيه سود قابل توجهي را از اين قراداد بدست نخواهد آورد. بعلاوه اينكه نماد اين شركت از اسفند ۸۲ تا به حال به دليل عدم اعلام eps بسته است ;)

مهدي ـش
August 15th, 2004, 13:22
Originally posted by پسرو@ ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ @ ۰۹:۲۹ قبل‏ازظهر
در مورد مخابراتي راه دور ايران و مناقصه كه برنده شده در نظر داشته باشيد كه هم زمان اجراي قرارداد كوتاه است و هم با توجه به قيمت پاييني كه اين شركت اعلام كرده حاشيه سود قابل توجهي را از اين قراداد بدست نخواهد آورد. بعلاوه اينكه نماد اين شركت از اسفند ۸۲ تا به حال به دليل عدم اعلام eps بسته است ;)
سخن شما كاملا درست است اما اگر به نوع انجام پروژه هايي كه در ايران انجام مي شود دقت كنيد در خواهيد يافت كه كارفرماي ايراني همه جوره با پيمانكار ايراني(به خاطر برخي مسائل)كنار مي ايند كه نمونه آن را خود من بارها مشاهده كرده ام . بنابراين به نظر من از اين منظر جاي نگراني نيست.