PDA

View Full Version : مداران


mehdadi
August 13th, 2004, 17:06
منظور از بسته شدن نماد مداران چيه؟
من كه مقدار زيادي داده پردازي دارم ضرر ميكنم؟

الناز
August 14th, 2004, 14:22
نماد مداران به احتمال زياد براي تعديل eps (از ۲۷.۸ تومان به ۵۵ تومان) بسته ميشه و داده پردازي به خاطر پروژه هاي زيادي كه در حال نهايي شدنه به زودي رشدش رو از سر ميگيره . B)

majid
August 14th, 2004, 14:39
داده پردازي بعد از تعديل سود خود تا دو برابر تا اوايل مهر به ۱۵۰۰ تومان مي رسه. ;) ;)