PDA

View Full Version : كسب نظر در مورد غدير و كربن


فرهاد
August 11th, 2004, 09:00
سلام فكر ميكنيد اين دو سهام چطورند و اگر نظرتان مثبت است چرا . چه سهامي را پيشنهاد ميكنيد بخرم .من هنوز هيچ سهامي نخريدم

Homitrade
August 11th, 2004, 11:03
سلام دوست عزيز هر دو سهم معرفي شده از سهام خوب هستند ولي پيشنهاد مي كنم اگر تازه كاريد بيشتر با ديگران مشورت كنيد و با هم مقايسه كنيد در مورد كربن پيشنهاد مي كنم تا ۱۰۰۰ بخريد.موفق باشيد