PDA

View Full Version : تحليلي بر سر صندوق بازنشستگي


بهروز۱۱۰
July 7th, 2004, 22:03
ارزش روز مالکیت درصدپرتفوی
شیمیائی 2,580,296,861,500 60
واسطه گری مالی 772,050,174,000 18
نقلیه موتوری 627,708,000,000 15
کانی های غیرفلزی 158,933,010,930 4
تجهیزات 66,722,040,000 2
لاستیک وپلاستیک 50,841,772,500 1
فلزات اساسی 42,386,400,000 1
جمع 100حجم بالایی از پرتفوی سرصندوق را شرکتهای شیمیائی تشکیل میدهند که حضور سه شرکت پتروشیمی قدرتمند اصفهان - آبادان ومخصوصا خارک ارزش خاصی به این بخش از پرتفوی بخشیده ودربخش واسطه گری مالی نیز حضور پررنگ وبهشهر وامید به آینده آن نیز جای امید واری دارد ودرمجموع اگر تولیدی تهران را حذف کنیم پرتفوی قابل قبولی را دارد اما دراین پرتفوی نیز همانند برخی از سرمایه گذاریها نبود کانی های فلزی بچشم میخورد که توجیه مشخصی قابل طرح نیست اما مورد با اهمیتی که درخصوص کل پرتفوی سر صندوق میتوان عنوان داشت حضوربسیار موثر شرکتهای غیر بورسی است که به جهت کمبود اطلاعات دراین بخش ذکر نشده است که میتوان به شرکتهائی همچون 23% صنایع شیر ایران -17% بیمه ملت -25.5% لوله سازی اهواز - 24% سیمان سفید ساوه - 44% ایرانول - سرامیک البرز - فن آوا و... که درغیر این صورت ارزش روز پرتفوی بسیار بیشتراز 4300میلیارد ریال میبود .

انحراف 18 درصدی مثبت در eps طی 5 سال اخیر جای امید واری است وآخرین eps اعلامی برمبنای افزایش سرمایه اعلام گردیده اگرچه تحقق 11 ریال طی 7 ماه جای تامل دارد اما موردی که این امر را قابل هضم میکند ماهیت شرکت است که به سادگی میتواند آنرا جبران نماید امامورد جالب تعدیل سود از 440 به 498 وپس از افزایش سرمایه به 280 ریال میباشد که عملا دلیل این مانور مشخص نیست اما تنها عارضه آن بالا رفتن بی رویه p-e شرکت است نسبت پائین شارپ نیز تا حدی احتیاط برانگیز است اما باتوجه به اینکه برخلاف بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری دارای انحراف NAV قابل قبولی است میتوان به آن امید بست .

به جهت حجم بسیار پائین سهام شناور آزاد دامنه نوسانات این سهم را بسیار محدود خواهد نمود وبه ندرت انتظار رشد یا افت شدید وعصبی قیمت را شاهد خواهیم بود اما با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری وابستگی بسیار شدیدی به درآمد این شرکت دارد بنظر نمیرسد که هیچ تمایلی حداقل درکوتاه مدت به عرضه بیشتر این سهم دربازار داشته باشد وبه همین جهت چندان انتظار بازی خوردن سهامداران جزء وجود ندارد چون از این شرکت انتظار کسب درآمد جهت پوشش هزینه های جاری خوداز محل تغئیر پرتفوی سر صندوق ویا کسب درآمد از محل dps شرکتهای داخل پرتفوی را دارد وبه همین دلیل انحرافات+ 18 درصدی درEPS توجیه پذیر بنظر میرسد وحتی انتظار بزرگتر شدن این نسبت میرود.

دربررسی های تکنیکالیفقط صعود که افزایش سرمایه اخیر آنرا تشدید کرده است بچشم میخورد ومیانگین قیمت آخرین هفته دربالا ترین سطح خود در52هفته قبل قرار دارد ومیتوان از آن بعنوان پیشنهادی برای خرید ذکر کرد .

واما بررسی RSI این سهم : اگر چه درزمان تنظیم گزارش RSI براساس ارزش روز بازارحدود67 میباشد امادرطول 5سال گذشته همواره گپ های موجود روبه کاهش گذاشته است به عبارتی فاصله طاق با ناو RSI درحال کم شدن است یعنی اینکه RSI = 67 میتواند حتی پیشنهادی برای خرید باشد اگرچه مطمئنا نمیتوان به آن استناد کرد

علاوه برتحلیلهای فوق میتوان به برخی تصمیمات دولتمردان درخصوص سازمان باز نشستگی کشوری که سر صندوق متولی انجام امور سرمایه گذاری آن میباشد بسیار جلب توجه مینمایدکه میتوان به چکیده ای از آن اشاره داشت :

- واگذاری 44.4% برخی از شرکتهای دولتی آماده واگذاری دولت توسط سازمان خصوصی سازی به این صندوق - واگذاری شرکت هواپیمائی آسمان
- واگذاری حدود 40% گروه هتلهای هما
- واز طرف دیگر تشکیل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی با مشارکت سازمان تامین اجتماعی به نسبت50- 50 که به جهت نوپا بودن این صنعت (حداقل پس از انقلاب ) وپتانسیلهای فوق العاده بالای آن باتوجه به پیشینه تاریخی ایران وحمایت جدی دولت از آن طرحی بسیار موفق بنظر خواهد رسید

درپایان میتوان مبحث را اینطور جمع بندی نمود که با توجه به موارد مطروحه امید زیادی درکلیه مقاطع زمانی به این شرکت میرود وتصور میکنم که بسیاری از گروه های تحلیلگربه این شرکت امید های زیادی بسته اند این تحلیل به هیچ عنوان به معنی خرید این سهم نیست وتنها به عنوان یک کار تحلیلی صرف درحد توان محدود خودم بوده است.
سربلند موفق وپیروز باشید
بهروز شهدائی

حميد رضا
July 13th, 2004, 09:24
با تشكر از تحليل جنابعالي

در مورد صندوق يك نكته مهم هم اين است كه گفته ميشود دولت بزودي بدهي خود به صندوق را ژرداخت مي كند و اين باعث بالا رفتن ازش سهام ميشود

بهروز۱۱۰
July 13th, 2004, 19:33
Originally posted by بهروز۱۱۰@ ۱۷ تير ۱۳۸۳ @ ۰۹:۰۳ بعدازظهر
ارزش روز مالکیت درصدپرتفوی
شیمیائی 2,580,296,861,500 60
واسطه گری مالی 772,050,174,000 18
نقلیه موتوری 627,708,000,000 15
کانی های غیرفلزی 158,933,010,930 4
تجهیزات 66,722,040,000 2
لاستیک وپلاستیک 50,841,772,500 1
فلزات اساسی 42,386,400,000 1
جمع 100حجم بالایی از پرتفوی سرصندوق را شرکتهای شیمیائی تشکیل میدهند که حضور سه شرکت پتروشیمی قدرتمند اصفهان - آبادان ومخصوصا خارک ارزش خاصی به این بخش از پرتفوی بخشیده ودربخش واسطه گری مالی نیز حضور پررنگ وبهشهر وامید به آینده آن نیز جای امید واری دارد ودرمجموع اگر تولیدی تهران را حذف کنیم پرتفوی قابل قبولی را دارد اما دراین پرتفوی نیز همانند برخی از سرمایه گذاریها نبود کانی های فلزی بچشم میخورد که توجیه مشخصی قابل طرح نیست اما مورد با اهمیتی که درخصوص کل پرتفوی سر صندوق میتوان عنوان داشت حضوربسیار موثر شرکتهای غیر بورسی است که به جهت کمبود اطلاعات دراین بخش ذکر نشده است که میتوان به شرکتهائی همچون 23% صنایع شیر ایران -17% بیمه ملت -25.5% لوله سازی اهواز - 24% سیمان سفید ساوه - 44% ایرانول - سرامیک البرز - فن آوا و... که درغیر این صورت ارزش روز پرتفوی بسیار بیشتراز 4300میلیارد ریال میبود .

انحراف 18 درصدی مثبت در eps طی 5 سال اخیر جای امید واری است وآخرین eps اعلامی برمبنای افزایش سرمایه اعلام گردیده اگرچه تحقق 11 ریال طی 7 ماه جای تامل دارد اما موردی که این امر را قابل هضم میکند ماهیت شرکت است که به سادگی میتواند آنرا جبران نماید امامورد جالب تعدیل سود از 440 به 498 وپس از افزایش سرمایه به 280 ریال میباشد که عملا دلیل این مانور مشخص نیست اما تنها عارضه آن بالا رفتن بی رویه p-e شرکت است نسبت پائین شارپ نیز تا حدی احتیاط برانگیز است اما باتوجه به اینکه برخلاف بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری دارای انحراف NAV قابل قبولی است میتوان به آن امید بست .

به جهت حجم بسیار پائین سهام شناور آزاد دامنه نوسانات این سهم را بسیار محدود خواهد نمود وبه ندرت انتظار رشد یا افت شدید وعصبی قیمت را شاهد خواهیم بود اما با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری وابستگی بسیار شدیدی به درآمد این شرکت دارد بنظر نمیرسد که هیچ تمایلی حداقل درکوتاه مدت به عرضه بیشتر این سهم دربازار داشته باشد وبه همین جهت چندان انتظار بازی خوردن سهامداران جزء وجود ندارد چون از این شرکت انتظار کسب درآمد جهت پوشش هزینه های جاری خوداز محل تغئیر پرتفوی سر صندوق ویا کسب درآمد از محل dps شرکتهای داخل پرتفوی را دارد وبه همین دلیل انحرافات+ 18 درصدی درEPS توجیه پذیر بنظر میرسد وحتی انتظار بزرگتر شدن این نسبت میرود.

دربررسی های تکنیکالیفقط صعود که افزایش سرمایه اخیر آنرا تشدید کرده است بچشم میخورد ومیانگین قیمت آخرین هفته دربالا ترین سطح خود در52هفته قبل قرار دارد ومیتوان از آن بعنوان پیشنهادی برای خرید ذکر کرد .

واما بررسی RSI این سهم : اگر چه درزمان تنظیم گزارش RSI براساس ارزش روز بازارحدود67 میباشد امادرطول 5سال گذشته همواره گپ های موجود روبه کاهش گذاشته است به عبارتی فاصله طاق با ناو RSI درحال کم شدن است یعنی اینکه RSI = 67 میتواند حتی پیشنهادی برای خرید باشد اگرچه مطمئنا نمیتوان به آن استناد کرد

علاوه برتحلیلهای فوق میتوان به برخی تصمیمات دولتمردان درخصوص سازمان باز نشستگی کشوری که سر صندوق متولی انجام امور سرمایه گذاری آن میباشد بسیار جلب توجه مینمایدکه میتوان به چکیده ای از آن اشاره داشت :

- واگذاری 44.4% برخی از شرکتهای دولتی آماده واگذاری دولت توسط سازمان خصوصی سازی به این صندوق - واگذاری شرکت هواپیمائی آسمان
- واگذاری حدود 40% گروه هتلهای هما
- واز طرف دیگر تشکیل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردی با مشارکت سازمان تامین اجتماعی به نسبت50- 50 که به جهت نوپا بودن این صنعت (حداقل پس از انقلاب ) وپتانسیلهای فوق العاده بالای آن باتوجه به پیشینه تاریخی ایران وحمایت جدی دولت از آن طرحی بسیار موفق بنظر خواهد رسید

درپایان میتوان مبحث را اینطور جمع بندی نمود که با توجه به موارد مطروحه امید زیادی درکلیه مقاطع زمانی به این شرکت میرود وتصور میکنم که بسیاری از گروه های تحلیلگربه این شرکت امید های زیادی بسته اند این تحلیل به هیچ عنوان به معنی خرید این سهم نیست وتنها به عنوان یک کار تحلیلی صرف درحد توان محدود خودم بوده است.
سربلند موفق وپیروز باشید
بهروز شهدائی
باسلام

درادامه فرمایشات حمید خان باید عرض کنم که کشتیرانی جمهوری اسلامی بعنوان یکی از معظمترین شرکت ترابری دریائی (فکر کنم دردنیا جزء چند شرکت اول است) و حدود 25% سهام آن مربوط به سر بازنشستگی است چند روز قبل وارد تالار فرعی شد ونیز شرکت گاز .... (ببخشید اسم کامل شرکت را خوب یادم نیست) که جزء شرکتهای برتر دراین امر ( ساخت کنتور های گاز ووسایل جانبی گاز مصرفی ) که 50% سهام آن مربوط به سر باز نشستگی است وارد تالار فرعی شد وشاید به همین دلیل باشد که امروز سهم آرام صندوق 2.83% مثبت شد

سربلند موفق وپیروز باشید
بهروز شهدائی