PDA

View Full Version : روايت يک بلاگر از اوضاع جاري بورس


Reza
May 16th, 2004, 23:09
http://www.sharghnewspaper.com/830227/027972.jpg

فرهاد امين: در حال حاضر موضوعى كه لازم است براى بازار سرمايه شفاف شود همانا سيستم هاى اقتصادى است نه سياست هاى مربوط به نحوه استفاده از انرژى اتمى، چرا كه به هر حال بحث پروتكل الحاقى انرژى اتمى مدتى است آغاز شده و كم و بيش اثراتش را در بورس گذاشته است و دوباره شاهد رونق در اين بازار بوده ايم و حداقل در اين فصل كه آن را فصل بازدهى مى دانيم به دليل فاصله زمانى تا جلسه بعدى آژانس نمى تواند چنين تاثيرى در بازار داشته باشد و افت بازار طبيعى نيست و منطقاً به انرژى اتمى معطوف نمى شود.

بازارسازها، شركت هاى سرمايه گذارى و... معمولاً در اين فرصت ها تلاش خود را در جهت فروش سهام و رونق بازار به كار مى بندند و نهايتاً چند روز قبل از بحران دوباره به جمع آورى سهام مى پردازند. بنابراين مجدداً اوضاع داخلى را مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم و به اقتصاد اتمى مى پردازيم.

بحث هاى زيادى مطرح شده شامل تغيير كابينه رياست جمهورى، تغيير وزير اقتصاد و سياست هاى وزير جديد شامل : سياست هاى بازار سرمايه (مهم)، تغييرات در تركيب وزارتخانه، بحث تفكيك بازار پول از سرمايه، خصوص سازى و موضوع حضور شركت هاى سرمايه گذارى بانك ها و بيمه در بورس و اختلاف نظرهاى موجود.

به هر حال ركن اصلى بازار سرمايه مشخص بودن سياست هاى اقتصادى است و تا روشن شدن وضعيت موجود تبعاتى را به همراه خواهد داشت، از جمله حضور كمرنگ بازارسازها و صاحبان سرمايه در معاملات روزانه، اقدام به فروش سهام توسط برخى از سرمايه گذاران خرد در شرايط منفى بازار و افت شاخص بورس و نهايتاً عدم اعتماد به حضور در اين بازار.در حال حاضر بازارسازها علاقه اى به حضور در بازار ندارند و از اين طريق نارضايتى خود را بيان مى كنند. سئوالاتى كه مى تواند مطرح باشد عبارتند از :

۱- چرا با تغيير وزير اقتصاد بورس دچار ركود شد؟

۲- چه كسانى از اين وضعيت ناراضى هستند؟

۳- اگر بحث قوانين فعلى بورس (حجم مبنا) مطرح است و به واسطه آن رشد قابل توجهى حاصل نمى شود (در ادامه مقايسه اى در خصوص روند رشد شاخص انجام شده است) چه اقدامى مى بايست صورت پذيرد ؟

۴- خصوصى سازى، آزاد سازى نرخ سيمان (رشد در ۵۰ شركت فعال به چشم نمى خورد.)

۵- آيا افرادى در اين شرايط سود مى برند؟

و سئوالات متعدد ديگر.

به هر حال اختلاف نظراتى وجود دارد كه مى بايست هر چه سريع تر حل و فصل شود.

با هم مرورى مى كنيم بر روند رشد شاخص در دوره ۳۰ روزه ابتداى سال در مقايسه با سال گذشته در همين دوره :

از روز شنبه هشتم فروردين هشتاد و سه يعنى اولين روز كارى معاملات بورس اوراق بهادار به مدت ۲۰ روز كارى شاخص كل ۳۲۹ واحد رشد داشت و در ۱۰ روز بعد تا تاريخ ۲۲/۲/۸۳ (۲۰۲-) واحد كاهش داشت و به عبارتى در اين ۳۰ روز كارى فقط ۱۲۷ واحد رشد داشت كه در مقايسه با سال گذشته در همين دوره و پس از بحران جنگ آمريكا و عراق كه رشد ۶۹۷ واحدى را شاهد بوديم ۸۲ درصد كمتر رشد داشتيم (يكى از دلايل همان قانون حجم مبنا است). اين در حالى است كه در حال حاضر حجم سرمايه و تعداد سرمايه گذاران بيشترى در بازار حضور دارند. لازم به توضيح است كه رشد فعلى نيز عمدتاً ناشى از واگذارى شركت هاى جديد است و شاخص ۵۰ شركت فعال فقط ۱۳ واحد رشد داشته كه در اين شرايط اصلاح ساختار قوانين بورسى را طلب مى كند.به رغم شرايط فوق شكى نيست كه براى بهبود اقتصاد، با توجه به جميع احوالات حاضر در بازارهاى ايران، بورس مى تواند كارساز باشد و راهى جز اين وجود ندارد.

سه فرضيه در اينجا مطرح است :
۱- توافقاتى صورت گرفته و يا در مرحله شكل گرفتن است و با اعمال سياست هاى جديد علاوه بر اينكه از افت شاخص جلوگيرى مى شود ممكن است قوانينى براى رشد سريع تر شاخص شكل گيرد البته مسئله حباب قطعاً مدنظر قرار مى گيرد.

تبصره ۱ : چون به هرحال مخالفين و موافقين (سياست هاى بازار) در اين بازار حضور دارند انتظار ديدن روزهاى خوش دور از ذهن نيست.

۲- تا دو هفته آينده كه احتمالاً تكليف كابينه اقتصادى و سياست هاى وزارتخانه روشن مى شود اين وضعيت كم و بيش ادامه دارد و ممكن است به دليل فرا رسيدن جلسه آژانس انرژى اتمى كماكان همين گونه باشد و خروج سرمايه هاى خرد و افت شاخص همچنان ادامه داشته باشد مگر اينكه سياست هاى جديدى در بازار سرمايه شكل گيرد.

تبصره ۲ :در صورت حضور مخالفين پس از اعمال سياست هاى وزير ممكن است وضعيت فعلى همچنان ادامه پيدا كند البته تبصره ۱ نيز در اين حالت صدق مى كند.

۳- اين وضعيت تا جلسه آژانس انرژى اتمى ادامه يابد و گروهى از سهامداران خرد از صحنه بازار خارج شوند و حقوقى ها به جمع آورى سهام ادامه دهند و پس از برگشتن آرامش دوباره وارد صحنه شوند.

تبصره ۳ : در شرايط فعلى به دو دليل حقوقى ها جمع آورى سهام را به كندى انجام مى دهند؛ اولاً كنترل قيمت و جلوگيرى از افت يكباره تا حصول نتيجه و اعمال سياست هاى جديد ثانياً عدم اطمينان از سياست هاى جديد.

در هر صورت در شرايط فعلى آنچه افت شاخص را تشديد مى كند خروج سرمايه هاى خرد از اين بازار است كه به دليل نگرانى از آينده، سرمايه هاى خود را نقد مى كنند و با اين كار بر افت شاخص كمك مى كنند. اينجاست كه حفظ آرامش، اطلاع رسانى به موقع، تصميم گيرى هاى دقيق و سريع و توافقات لازم مى تواند كارساز باشد.

مسئولين محترم آگاه هستند كه بازار يابى كارى است بسيار مشكل خصوصاً بازارى همچون بورس و سهام كه با تبليغات و مسائل اينچنينى كارى از پيش نمى رود فقط جلب اطمينان آن هم با اعداد و ارقام. حال كه اين مهم فراهم شده و سرمايه گذاران خارجى به انتظار قوانين ورودشان به اين بازار نشسته اند، بلاتكليفى و سلب اطمينان آفتى است بزرگ و بايد سريعاً اقدام كرد. بيائيد با هم اقتصاد مملكت عزيزمان را به جهانيان معرفى كنيم و بگوئيم شايد اين اقتصاد، اتمى باشد ولى در مسير صحيح از آن استفاده مى شود و در راه بهبود آن تلاش مى شود همچنانكه در مورد انرژى اتمى همين نتيجه حاصل خواهد شد. به اميد اقتصادى آزاد و پويا.

http://Portfoi.persianblog.com

شرق