PDA

View Full Version : تكنولوژي فكر در بازار سهام‌


Reza
May 16th, 2004, 22:53
تئوري و نظريه مالي پايه و اساس رفتار بازار سهام و اوراق بهادار محسوب مي‌شود و براي هر حركت و تحول در بازارهاي مالي و اقتصادي مي‌توان يك توجيه علمي دست و پا كرد. در اقتصاد ايران خلا يك پايه فكري منسجم و قطعي براي اداره امور اقتصادي ساير بازارها از جمله بازارهاي پول و سرمايه را

تحت الشعاع قرار داده و استفاده از مدل‌هاي علمي در اينگونه بازارها با دشواري‌هايي روبه‌رو است.

در طي روزهاي گذشته برنامه منتهي به نيمه اول سال 84 مربوط به بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد. محورهاي اين برنامه حاكي از 4 محور اساسي (1) توسعه بازار، (2) اصلاح ساختار مالكيت خانوارها و تقويت طبقه متوسط، (3) كاهش ريسك و شفافيت بازار و (4) بازار و قيمت عادلانه است. در حالي اين برنامه در يك بازار مالي منتشر مي‌شود كه از بازار پول و برنامه‌هاي كوتاه و ميان‌مدت آن اطلاعاتي در دسترس نمي‌باشد وابستگي شبكه پولي به اقتصاد دولتي و نبود يك راهبرد قطعي در اين سيستم نوعي بي‌انضباطي در نظام مالي به وجود آورده كه آثار آن در اشكال نوسانات مصارف ارزي و افزايش غيرمنتظره نقدينگي بر گلوي اقتصاد ملي فشار وارد مي‌كند و تورم ماه‌هاي اخير معلول اين گونه ناهنجارهاي اقتصادي است. در هر صورت وجود يك برنامه در بازار سرمايه از استقرار نوعي تفكر برنامه‌ريز و تكنولوژي متكي به مدل‌هاي علمي در بازار سرمايه حكايت مي‌كند كه به خودي خود نويد بخش و اميدواركننده است اما آنچه نگارنده را بر آن داشت در خصوص تئوري مالي و تكنولوژي فكر در بازار سهام به اشاراتي بپردازد در واقع نياز سرمايه‌گذاران بورس تهران و پژوهشگران و تحليلگران مالي است كه اين روزها در جست‌و‌جوي دستيابي به يك توجيه علمي براي رفتار بازار و سهام مختلف عرضه شده در اين بازار هستند.

تئوري‌ها و ديدگاه‌هاي ديگر نيز در رابطه با بازار مالي و رفتار آن وجود دارد تئوري بازار سرمايه (2 (CMتئوري قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (CAPM)، تئوري قيمت‌گذاري مبتني بر آربيتراژ (APT)، تئوري سبد سهام يا تئوري مدرن پرتفليو (MPT).

علاوه بر نظريه‌هايي كه به عناوين آنها اشاره شد ديدگاه‌هاي ديگري نيز فرآيند شكل‌گيري، توسعه و تفكيك بازارها را مدنظر قرار مي‌دهند. در زمينه تشكيل بازار مالي و تحولات آن ريبزنسكي و ساير اقتصاددانان مالي تئوري بازار مالي (FMT) را ارائه مي‌دهند و معتقدند كشورها از يك فاز بانك محور به فاز بازار محور در سيستم مالي تغيير وضع مي‌دهند و بازار مالي در سه مرحله بانك محور، بازار محور و بازارمحوري كامل و قوي درجات توسعه‌يافتگي را طي مي‌كند و كشورهاي توسعه يافته هم‌‌اكنون در آخرين مرحله پيشرفت بازار مالي قرار دارند. نظريه ديگري كه رشد و توسعه بازار مالي را تبيين مي‌كند تئوري بازار كارا (EMT) است كه توسط فما مطرح شد و بازارها را به سه نوع ضعيف، نيمه‌قوي و قوي دسته‌بندي مي‌كند و ويژگي‌هاي هر گروه از بازارها را مورد تجزيه تحليل قرار مي‌دهد. با شكل‌گيري و توسعه بازار مالي همواره اين سوال مطرح است كه آيا بازارها از جهت اركان و مديريت و نظارت مستقل از يكديگرند يا تداخل وظايف و مديريت واحد در اين بازارها عملي و موثر است ديدگاه‌هايي همچون تئوري تفكيك بازارها (Sehmented Markets Theory) بر اين نكته تاكيد دارند كه بازارها جدا از هم بوده و سيستم نظارتي و مديريتي آنها به طور مجزا عمل مي‌كند و تداخل وظايف و امور اين بازارها هرج و مرج اقتصادي، رانت مالي و يك ضعف تاريخي تحميلي بر بازارها تحميل مي‌كند تئوري‌ها نه تنها تشكيل و توسعه بلكه ضعف و انحطاط و بحران بازار مالي را در محور ارزيابي قرار داده‌اند تئوري بحران بازار مالي (MFT) از جمله اين نظريه‌هاست در اين تئوري نشانه‌هاي بحران و راهكارهاي خروج از آن ارائه شده است در اين تئوري ديدگاه دعوت به آرامش (Lay on the ground) ارزيابي موقعيت و اقدامات حساب شده توصيه مي‌شود براساس اينگونه نظريه‌ها، از زمان بحران بازارهاي مالي در اكتبر 1987 روش‌هايي از قبيل توقف مقطعي فعاليت و عمليات بازار در شرايط التهاب‌آميز همچون حادثه 11 سپتامبر مورد استفاده و اجرا قرار گرفته است در غير اين‌صورت امروز از بازارهاي پيشرفته جهاني جز مجموعه‌اي از خاطرات چيز ديگري باقي نمانده بود.

بازار سرمايه ايران نه تنها در شرايط استفاده از برخي از اين نظريه‌ها قرار ندارد بلكه در بعضي مواقع رفتار و ... تدابير معكوس از خود‌شان بروز مي‌دهد. مديريت اينگونه بازارها دشوار است چون بدنه عمومي بازار از شناخت كافي بي‌بهره است و واكنش‌ها بي‌شباهت به رفتار صاحبان كالا در بازارهاي واقعي نيست. شما در بازار كالا از جمله زمين، ساختمان، اتومبيل و غيره هر وقت حركت قيمت مسير نزولي به خود گرفت، طبق اصل پيشگيري و جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به فروش مي‌كنيد ولي در بازار سرمايه اين كار الزاما توصيه نمي‌شود چون ممكن است قيمت سهام يك شركت به دلايلي همچون تغيير مديريت آن دچار نوسان شود و اگر صاحبان سهام بخواهند با هر باد چون بيد بر خود بلرزند بازار از رشد و توسعه فاصله مي‌گيرد و ناهنجاري رفتاري بر آن حاكم مي‌شود. هم اكنون در بازارهاي مالي توسعه‌يافته انواع روش‌ها با عنوان تكنولوژي فكر در بازار سهام براي سرمايه‌گذاران مختلف وجود دارد. سرمايه‌گذار با شناخت ويژگي‌هاي خود به خصوص از جهت درجه ريسك‌پذيري و شناخت ويژگي‌هاي بازار از يكي از اين تكنيك‌ها براي تصميم‌گيري مالي بهره مي‌جويد. اين تكنيك‌هاي رفتاري كه بر پايه تئوري‌ها شكل گرفته‌اند سرمايه‌گذار را از اقدام شتابزده و بدون ارزيابي بر حذر مي‌دارند مثلا تكنيك‌ يا روش اتكاء بر ميانگين و متوسط قيمت سهام در طول دوره‌هاي يك ماهه و سه ماهه و تصميم خريد يا فروش بر پايه تغييرات اين ارقام به دارندگان سهام مي‌گويد شتاب‌ جايز نيست و براي تصميم جديد مبني بر خريد يا فروش بهتر است رفتار قيمت سهام در طي يك دوره زماني نسبتا كوتاه تا ميان مدت مورد بازبيني قرار گيرد. بنابراين گام‌هاي استفاده از تكنولوژي فكر در بازار سهام را مي‌توان چنين بيان كرد: 1-شناسايي درجه ريسك‌پذيري سرمايه‌گذار 2- شناسايي دقيق بازار 3- بررسي و انتخاب تكنولوژي مناسب براي ورود، حضور و خروج و خودداري از تصميمات شتابزده.

هر يك از اين سه گام مسائل و مطالب گسترده‌اي را در بر مي‌گيرد كه در يادداشت‌هاي بعدي مورد اشاره قرار خواهد گرفت.


دكتر حسين كدخدايي‌
دنياي اقتصاد

Alireza Ghane
April 1st, 2009, 14:05
سلام
میخواستم از دوستانی که سهام کار میکنند سوال کنم که؟
با توجه به اینکه الان سهام GM حدود 2 دلار هست
موقعیت خوبی جهت خرید بوجود نیامده؟

در ضمن من در مورد سهام اطلاعات زیادی ندارم(با توجه به کف قیمتی سوال کردم)
ممنون

Alireza Ghane
April 2nd, 2009, 00:53
سلام
میخواستم از دوستانی که سهام کار میکنند سوال کنم که؟
با توجه به اینکه الان سهام GM حدود 2 دلار هست
موقعیت خوبی جهت خرید بوجود نیامده؟

در ضمن من در مورد سهام اطلاعات زیادی ندارم(با توجه به کف قیمتی سوال کردم)
ممنون

یک سوال دیگه اینکه در صورت ورشکستگی GM چه اتفاقی برای پوزیشنهای باز می افتد؟

سهامدار جزء
April 2nd, 2009, 01:25
...
با توجه به اینکه الان سهام GM حدود 2 دلار هست
موقعیت خوبی جهت خرید بوجود نیامده؟...

سوال این است که شما چقدر احتمال افزایش قیمت میدهید؟ با توجه به شرایط فعلی، بنده آینده روشنی را برای این سهم و شرکت تصور نمیکنم. خرید یک سهم به صرف قیمت پایین، دقیقاً مانند استدلال کسانی است که به صرف پایین بودن قیمت بلیط بخت آزمایی دست به چنین کاری میزنند. پایین بودن قیمت یک سهم (یا کالا) دلیلی بر مفت بودن آن و فرا رسیدن زمان خریدش نیست.
در پاسخ به سوال دیگرتان عرض میکنم که هیچ، جمع میشود مثل دهها شرکتی که تا به امروز جمع شده اند.

Alireza Ghane
April 2nd, 2009, 01:31
سوال این است که شما چقدر احتمال افزایش قیمت میدهید؟ با توجه به شرایط فعلی، بنده آینده روشنی را برای این سهم و شرکت تصور نمیکنم. خرید یک سهم به صرف قیمت پایین، دقیقاً مانند استدلال کسانی است که به صرف پایین بودن قیمت بلیط بخت آزمایی دست به چنین کاری میزنند. پایین بودن قیمت یک سهم (یا کالا) دلیلی بر مفت بودن آن و فرا رسیدن زمان خریدش نیست.
در پاسخ به سوال دیگرتان عرض میکنم که هیچ، جمع میشود مثل دهها شرکتی که تا به امروز جمع شده اند.

سلام جناب دکتر
ممنون از جواب:)