PDA

View Full Version : سناريو زودتر از موعد آغاز شد


Reza
May 13th, 2004, 00:21
http://www.sharghnewspaper.com/830223/027285.jpg

در شرف بحران هاى سياسى پيش رو هجوم سهامداران به سمت سهامى كه يكى از مشخصات نسبت E/P پائين، ناشناخته بودن، شركت هاى جديد، نقدشوندگى كم را دارا باشند زودتر از موعد و با عجله آغاز شده است. اين روند تا انتهاى بحران سياسى ادامه خواهد داشت و در آن هنگام قيمت سهام مذكور روند معكوس را خواهد پيمود.

به دوستان توصيه مى كنيم در صورتى كه به سمت شركت هاى مذكور براى گرفتن نوسان مى روند مراقب نقد شوندگى آنها باشند و قبل از انتهاى بحران اقدام به فروش سهام شركت هاى با نقدشوندگى كم كنند.

ركود سهام: در اوايل سال گذشته به دلايل مختلفى از جمله ركود بازار مسكن ، طلا و خودرو و افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى و نيز تغيير استراتژى اقتصادى و سياسى كشور ، بورس تهران شاهد جهشى ناگهانى در شاخص بازار شد كه ورود سرمايه ايرانيان مقيم خارج را نمى توان در اين حركت ناديده گرفت.

اگر چه يكى از دلايل رشد قيمت ها بدون شك افزايش سوددهى شركت هاى بورسى بوده است اما رشد قيمت ها با سرعت بالا و در زمان كم كه ناشى از كنار گذاشتن اصول اقتصادى بود منجر به ركودى طولانى در بسيارى از سهام بورس تهران شد.

از جمله اين شركت ها مى توان به شركت هاى سيمانى و خودرويى اشاره كرد كه در برخى موارد نه تنها در بازده زمانى بيش از ۶ ماه رشد نداشته اند بلكه بازدهى منفى قابل توجهى را پشت سر گذاشته و پيش رو دارند.

در واقع قيمت سهام اين شركت ها به جاى اينكه در ۱۲ ماه به حداكثر خود برسد در مدتى كمتر از ۳ ماه به اين مهم نائل شدند و در عوض در ۹ ماه ديگر راكد بوده اند.يكى از دلايلى كه اكثر سهامداران بورس ، حتى برخى از حرفه اى ها گاهى از آن غافل مى شوند دليل بالا يا پائين بودن نسبت E/P شركت ها است كه نشان دهنده انتظار براى تغيير سود پيش بينى شده شركت ها به دلايل متعدد است.

بديهى است بلافاصله پس از اعلام سود جديد از سوى شركت و گاهى قبل از اعلام آن ، قيمت سهم مربوطه به نقطه تعادل خواهد رسيد ، لذا E/P اين سهم بايد تعديل شده و با E/P قبل از اعلام سود جديد متفاوت باشد.بارزترين مثال براى اشتباه بازار در اين مورد در صنايع خودروسازى و سيمانى خودنمايى مى كند.

زيرا به عنوان مثال در مورد شركتى كه رشد سود آن در سال گذشته ۶۰ درصد بوده و در سالهاى آتى ۲۰درصد خواهد بود ، نسبت E/P آن بايد نسبت به سال گذشته تعديل شود ، در حالى تا كنون تعديل مناسبى انجام نشده است.

تا كنون به دليل حمايت شديد گروه هاى سياسى و سهامداران حقوقى از سهام اين شركت ها افت زيادى را شاهد نبوده ايم ولى براى چند ماه آينده بازدهى مناسبى براى اين شركت ها متصور نخواهد بود.

لذا در شرايط فعلى حداكثر E/P معقول براى شركت هاى خودرويى و سيمانى به ترتيب ۶ و ۹ خواهد بود.با توجه به مطالب مذكور به سهامداران بورس در مورد نگاهدارى سهام اين شركت ها در قيمت هاى فعلى هشدار داده و همچنين سقوط مجدد شركت هاى باE/P بالا را در بحران احتمالى آژانس پيش بينى مى كنيم.

به سهامداران گرامى در مورد جلسات آينده آژانس هشدار مى دهيم تا نسبت به نقد كردن سهام خود قبل از بحران اقدام كرده و در اوج بحران اقدام به خريد كنند.

منبع: وبلاگ بازار مالى

شرق