PDA

View Full Version : روحانيون مبارز در بورس


Reza
May 11th, 2004, 19:34
http://www.sharghnewspaper.com/830222/027102.jpg

على حق: رئيس آخرين روزهاى مجلس ششم، ديروز به طور ناگهانى وارد تالار معاملات بورس تهران شد. شاخص كل سهام كه از ابتداى معاملات صبح ديروز روند رو به كاهشى در پيش گرفته بود، چند دقيقه مكث كرد و سپس روى نوار كاهش قرار گرفت. مهدى كروبى و مجيد انصارى (رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم) روز گذشته با حضور در تالار دادوستدهاى بورس تهران از نزديك با دادوستد سهام و اوراق بهادار آشنا شدند.

به محض ورود آنها به تالار معاملات، زمزمه هايى در مورد سياسى بودن حضور آنها در بازار قوت گرفت اما مهدى كروبى چند دقيقه بعد در جمع سهامداران اعلام كرد كه حضور او سياسى نيست و صرفاً با دعوت دبيركل به بورس تهران پا گذاشته است.وى گفت: «در طول چند ماه گذشته دبيركل بورس پس از چندبارى كه براى ارائه گزارش عملكرد بورس به مجلس آمدند، درخواست ملاقات كردند. بالاخره با ايشان در دفترم نشستى داشتيم كه در اين ملاقات دكتر عبده تبريزى رسماً از من براى ديدار از بورس دعوت كردند.»

وى با اشاره به فراز و نشيب هاى بورس در سال گذشته، اظهار داشت: «مجلس مترصد فرصتى براى رفع اين مشكل بود. مجلس و دولت تمام تلاش خود را براى رونق اقتصادى به كار برده اند. مشكل جدى كشور ما در حال حاضر مسئله اشتغال و مسائل اقتصادى است. گذشته از مسائل اقتصادى، شفاف سازى و جلوگيرى از رانت خوارى نيز مدنظر ما است و سعى كرده ايم به اين مسئله در طرح ها و لوايح خود توجه كنيم.» مهدوى كروبى سپس وارد محفظه شيشه اى تالار بورس تهران شد و چند لحظه اى را به همراه كارگزاران بورس تهران سپرى كرد.عبده تبريزى و ناظران بازار سهام، در طول چند دقيقه، حضور كروبى، سعى كردند سيستم دادوستد سهام را براى دو عضو مجمع روحانيون مبارز توضيح دهند.

مجيد انصارى، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از دبيركل بورس پرسيد: «مالياتى كه از دادوستد سهام اخذ مى شود، صورى است؟» كه عبده تبريزى در پاسخ به اين سئوال گفت: «به هيچ عنوان، نيم درصد ماليات در صورت واقعى اخذ مى شود.» كروبى نيز در تكميل پاسخ عبده به طنز افزود: «بله، اين ماليات واقعى است و به جيب دكتر حسينى (وزير اقتصاد) مى رود.»

در اين هنگام وزير امور اقتصادى و دارايى خطاب به كروبى گفت: «حاج آقا بورس داراى بركات زيادى است، از جمله افزايش بهره ورى شركت ها و شفافيت هاى اقتصادى.» او سپس همراهان خود را به خارج از پانسيون هدايت كرد.دو عضو مجمع روحانيون مبارز بعد از چند دقيقه حضور در تالار بورس تهران در جمع سهامداران و خبرنگاران حاضر در تالار حضور يافتند.

انصارى در جمع خبرنگاران با تاكيد بر بين المللى شدن بورس تهران گفت: «بازار سرمايه در اقتصاد ايران نقش بسيار مهمى دارد و تمام تلاش مجلس ششم در تصويب قوانين درخصوص برنامه چهارم توسعه كمك به توسعه روزافزون بازار بوده است.» وى در پاسخ به اين سئوال كه چرا در روزهاى پايانى مجلس ششم همراه با كروبى به ديدار بورس آمده است؟ اظهار داشت: «من به لحاظ مسئوليت اقتصادى ام بارها به بورس تهران آمده بودم. امروز هم چون آقاى كروبى قرار بود به بورس بيايد براى ارائه توضيحات لازم همراه ايشان آمدم.»

انصارى درخصوص سرنوشت قرض الحسنه ها گفت: «به اعتقاد من بخشى از قرض الحسنه ها، فعاليت خارج از چارچوب دارند و قرض الحسنه نيستند. به همين دليل اگر پس از بررسى دوباره مصوبه برنامه چهارم در كميسيون مربوطه، مخالفت شوراى نگهبان ادامه داشته باشد، بحث را به مجمع تشخيص مصلحت خواهيم فرستاد.»

وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در جمع خبرنگاران گفت: «برنامه وزارت اقتصاد در طول ماه هاى باقى مانده از عمر دولت توسعه بازار سرمايه از طريق توسعه بورس هاى منطقه اى و استانى است. همچنين ايجاد شرايط لازم براى بين المللى شدن بورس تهران فراهم مى شود.» وى اعلام برنامه هاى دولت براى جهانى شدن بورس كشور را منوط به تصويب برنامه چهارم توسعه دانست و افزود: «فعلاً اين برنامه در شوراى نگهبان است. پس از تصويب قطعى آن برنامه هاى پيش بينى شده براى بين المللى شدن بورس اعلام مى شود.»

صفدر حسينى در مورد تغييرات احتمالى در ميان اعضاى شوراى بورس اظهار داشت: تاكنون تصميم قطعى در اين خصوص اتخاذ نشده است ولى حتم دارم تا دو هفته آينده تكليف اعضاى اين شورا مشخص مى شود.

وى در مورد تاخير در تغيير ساختار شوراى معاونان وزارت اقتصاد گفت: «تعلل موجود تنها براى تصويب برنامه چهارم توسعه است. پس از تصويب برنامه چهارم توسعه، همسويى برنامه هاى معاونين با اين برنامه سنجيده مى شود و پس از آن انتصاب ها صورت خواهد گرفت.»

صفدر حسينى درخصوص احتمال تغيير در مديريت سازمان بورس و خصوصى سازى گفت: «من از آقايان برنامه يك ساله خواسته ام تا پس از تطبيق با برنامه دولت امكان ادامه همكارى ارزيابى شود. برنامه آقاى عبده تبريزى را دريافت كرده ام و به نظر من برنامه يك ساله خوبى است اما آقاى ميرمطهرى تاكنون برنامه اى به من ارائه نكرده اند.»

وى با اشاره به استعفاى رئيس هيات عامل سازمان خصوصى سازى افزود: «دكتر ميرمطهرى از جمله مديران كارآمد و لايق نظام هستند و تلاش من جلب نظر ايشان براى ادامه همكارى است. به همين منظور تصميم دارم طى دو روز آينده ديدارى با ايشان داشته باشم.»

وى در پاسخ به اين سئوال كه آيا سطح كارشناسى مديريت سازمان خصوصى سازى را حفظ و ارتقا خواهيد داد و يا به جهت سهم خواهى تشكيلات كارگرى يك چهره مورد اعتماد اين تشكيلات همچون فاطمه كروبى را به اين سمت منصوب خواهيد كرد، گفت: «نظر من ادامه حضور آقاى ميرمطهرى در سازمان خصوصى است و در ديدار قريب الوقوع با ايشان اميدوارم نظر موافق ايشان جلب شود و با رد درخواست استعفا، همكارى آقاى ميرمطهرى با وزارت اقتصاد ادامه يابد.»

دبيركل بورس كه از اواسط اين ديدار در تالار بورس حضور يافته بود با اظهار اين مطلب كه به تازگى از سفر به مسقط براى شركت در سمينارى بازگشته و خسته است هرگونه گفت وگو با خبرنگاران را به فرصت ديگرى موكول كرد. پس از پايان مصاحبه مطبوعاتى، مهدى كروبى و هيات همراهش پس از حضور در ميان سهامداران ضمن صرف ناهار، پشت درهاى بسته اتاق دبيركل بورس به گفت وگو پرداختند.

مهدى كربى هنگام عزيمت به طبقات فوقانى ساختمان بورس تهران با ابراز تعجب از حضور مردم در تالار بورس به سئوالات سهامداران پاسخ مى داد.

• در حاشيه
• ورود كروبى به بازار سهام، چند لحظه اى روند دادوستدها را متوقف كرد، سهامداران چون پيش از اين در جريان حضور رئيس مجلس نبودند، چندلحظه اى را با ترديد سپرى كردند، يك سهامدار گفت، چرا فقط نمايندگان عضو مجمع روحانيون مبارز در اين بازديد حضور دارند؟

• شائبه سياسى بودن حضور كروبى در بورس به اندازه اى قوى بود كه سهامداران در چندلحظه حضور او فقط سئوال هاى سياسى مى كردند.

• كروبى در پاسخ به سئوال يك سهامدار جزء در مورد آينده انتخابات رياست جمهورى، گفت: كار سياست در ميدان سياست. اينجا ميدان اقتصاد است.

• رئيس مجلس در پاسخ به سهامدار ديگرى كه در مورد احتمال حمله اسرائيل به ايران سئوال كرد گفت: «اسرائيل غلط مى كند به ايران حمله كند.»

• سهامداران حاضر در تالار، چندلحظه براى مهدى كروبى سوت و كف زدند كه او هم چند لحظه اى به احساسات سهامداران پاسخ گفت.

شرق